Aktualności

02.09.2020

W piątek pogrzeb prof. Marii Janion

Uroczystości pogrzebowe po śmierci prof. Marii Janion odbędą się w piątek 4 września o godz. 12. w Domu Przedpogrzebowym na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach. Instytut Badań Literackich PAN, z którym była związana przez całe swoje życie zawodowe, poinformował, że prof. Maria Janion zostanie pochowana w Alei Profesorskiej.

Prof. Maria Janion zmarła w Warszawie 23 sierpnia w wieku 93 lat. Była wielką humanistką, wnikliwą komentatorką polskich mitów narodowych, historyczką literatury, idei i wyobraźni, krytykiem literackim, wybitną znawczynią polskiego i europejskiego romantyzmu, profesorem nauk humanistycznych.

Maria Janion zajmuje w polskiej humanistyce miejsce szczególne. Stworzyła własne, bardzo osobiste i współczesne rozumienie romantyzmu. Po całych latach, gdy poezję romantyczną traktowano jak rodzaj nietykalnego skansenu historycznoliterackiego, jej „Gorączka romantyczna” (1975) była dla wielu objawieniem. Pod jej piórem romantyczne postaci ożywały, romantyczne rozumienie świata okazywało się nagle kluczem do zrozumienia współczesności. Maria Janion wyprowadziła romantyzm z getta pojęć historycznoliterackich, stworzyła z niego kategorię określająca pewien sposób myślenia, wartościowania świata, aktualny we wszystkich czasach i epokach.

Wychowała wiele pokoleń polskich humanistów. Była członkiem Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności, Towarzystwa Naukowego Warszawskiego i Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Napisała ponad 20 książek.