Aktualności

14.07.2022

Lista bibliotek, które otrzymają od MKiDN dofinansowanie do zakupu nowości

11 lipca 2022 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaakceptował listę rankingową bibliotek uprawnionych do otrzymania dofinansowania w ramach Kierunku interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Priorytetu 1 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025.

Dofinansowanie w łącznej kwocie 27 118 291 złotych przyznano 2265 bibliotekom.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025 ma na celu poprawę stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

Instytucje, których wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, mogą rozpocząć realizację zadania w części dotyczącej dofinansowania.

Pod poniższymi linkami można zobaczyć:
- Wnioski rozpatrzone pozytywnie
- Wnioski odrzucone z powodu błędów formalnoprawnych
- Skład Zespołu Sterującego ds. zakupu nowości wydawniczych do bibliotek