Zagranica

02.04.2020

Szkoła Nowych Tłumaczy

Program warsztatów translatorskich dla osób z różnych krajów znających znających język polski i pragnących zająć się zawodowo tłumaczeniem literatury polskiej realizowany wspólnie z Instytutami Polskimi. Celem szkoły jest zwiększenie liczby tłumaczy z języka polskiego szczególnie w krajach, gdzie jest ich niewielu, a zainteresowanie kulturą i literaturą polską jest spore.

Program warsztatów składa się z dwóch części: pierwszej w kraju pochodzenia kandydatów na tłumaczy - która obejmuje trzymiesięczny kurs prowadzony pod kierunkiem uznanego tłumacza lub tłumaczki z danego kraju, oraz drugiej 10. dniowej realizowanej w Polsce. W tej części warsztatów, wybrani po pierwszej części jako najlepsi, kandydaci spotykają się z autorem, którego fragment powieści tłumaczą w ich trakcie, po to aby jak najlepiej poznać specyfikę konkretnego dzieła i w jak najlepszy sposób przekazać myśl autora w swoim ojczystym języku.

Dotychczas odbyły się dwie edycje Szkoły. Pierwsza - w 2019 r. w Izraelu pod kierownictwem Miriam Borenstein, tłumaczki m.in. Lalki Bolesława Prusa oraz Anat Zajdman tłumaczki m.in. dzieł Wiesława Myśliwskiego z udziałem pisarza Jakuba Małeckiego, w której udział wzięło 12 kandydatów na tłumaczy. Druga - rozpoczęta w 2019 i zakończona w 2020 r. w Rosji pod kierownictwem Iriny Adelgeim tłumaczki m.in. Olgi Tokarczuk z udziałem pisarza Łukasza Orbitowskiego, w której uczestniczyło 16 osób.