Misja i zakres działań

Instytut Książki jest narodową instytucją kultury. Zostaliśmy powołani przez Ministra Kultury do promocji polskiej literatury na świecie oraz popularyzacji książek i czytelnictwa w kraju.

Staramy się, jak możemy: informujemy, zachęcamy i przekonujemy: tłumaczki tłumaczy literatury polskiej – by tłumaczyli polskie książki, zagranicznych wydawczynie wydawców – by wydawali ich tłumaczenia, organizatorów najrozmaitszych wydarzeń literackich z całego świata – by zapraszali polskie autorki autorów do siebie. A kiedy są na to gotowi, pomagamy im to wszystko zrealizować. Dzięki finansowemu wsparciu, jakiego udzielamy w ramach Programu Translatorskiego ©Poland w ciągu ostatnich lat za granicą ukazało się ponad 3000 tłumaczeń polskich tytułów! Między innymi: Miłosz, Herbert, Szymborska, Lipska, Kapuściński, Rejmer, Tokarczuk, Stasiuk, Sapkowski, Krajewski, Mizielińscy, Bednarek, Miłoszewski, Chmielarz, Cherezińska i wielu innych.

To jednak nie wszystko: priorytet Infrastruktura Bibliotek, którego strategicznym celem jest przekształcenie bibliotek gminnych w ośrodkach do 100 tys. mieszkańców w nowoczesne centra dostępu do wiedzy i kultury, realizowany jest w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, i stanowi naszą odpowiedź na potrzebę radykalnej poprawy stanu bibliotek publicznych w Polsce.

Dla  bibliotek opracowaliśmy, napisaliśmy i wdrożyliśmy system katalogowy MAK+, umożliwiający dokonywanie wszelkich operacji związanych z prowadzeniem biblioteki publicznej. Od 2010 roku system został wdrożony w ponad 2700 bibliotekach. W końcu – doprowadziliśmy do powstania w Polsce Dyskusyjnych Klubów Książki. W tej chwili działa ich już ponad 1900!

Zajmujemy się również promocją czytelnictwa: kampania „Mała Książka – wielki człowiek” informuje o korzyściach wynikających ze wspólnego, rodzinnego czytania już od pierwszych miesięcy życia dziecka. Została przygotowana w związku z ogólnopolską akcją, w ramach której od 2017 roku młodzi rodzice na oddziałach położniczych otrzymują wyjątkowe Wyprawki Czytelnicze. Dziś to jeden z największych programów bookstartowych w Europie, w ramach którego udało nam się rozdać niemowlętom, przedszkolakom i pierwszoklasistom już ponad 5 milionów Wyprawek Czytelniczych, a dorosłych zachęcić do rodzinnego czytania z dziećmi.

Od 13 lat administrujemy programami dotacyjnymi Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w obszarze literatury, natomiast od kwietnia 2010 jesteśmy wydawcą najstarszych i najbardziej zasłużonych polskich czasopism kulturalnych, m.in.: „Nowych Książek″, „Twórczości″, „Literatury na Świecie″, „Dialogu″ czy „Odry″.

Poza tym prowadzimy serwis poświęcony działalności Instytutu Książki oraz realizowanych przezeń programów. Pod adresem www.instytutksiazki.plcodziennie znajdziecie porcję najświeższych wiadomości literackich, biogramy blisko 250 polskich autorek i autorów współczesnych, informacje o ponad 2200 książkach wydanych w ostatnich latach, wywiady z pisarzami i tłumaczkami, adresy wydawców i agencji literackich – a wszystko to po polsku i angielsku.

Zapraszamy!