Aktualności

28.11.2023

„Zwierzęta, które zniknęły. Atlas stworzeń wymarłych” po katalońsku ze wsparciem Instytutu Książki

Ukazało się katalońskie tłumaczenie książki „Zwierzęta, które zniknęły. Atlas stworzeń wymarłych” – wspólnej pracy Nikoli Kucharskiej, Katarzyny Gładysz, Pawła Łaczka i Joanny Wajs. Przekład autorstwa Laury Vaqué wsparł Instytut Książki w ramach Programu Translatorskiego ©POLAND.

Książka, której tytuł w tłumaczeniu na język kataloński brzmi „Atlas de las criaturas extintas” ukazała się nakładem wydawnictwa Thule Ediciones. W 2021 roku to samo wydawnictwo opublikowało również książkę w wersji hiszpańskiej.

„Zwierzęta, które zniknęły” to niecodzienny atlas zwierząt – nieco młodszy czytelnik znajdzie w nim bowiem tylko takie stworzenia, których już na naszej planecie nie ma: dinozaury, mamuty, megaterium, ptaka dodo czy syrenę morską. Przy okazji posiądzie podstawy wiedzy dotyczącej historii naturalnej oraz przyczyn wymierania gatunków. A także, co nie mniej ważne, zostanie uwrażliwiony na fakt, że obecnie odpowiedzialność za los wciaż istniejących gatunków spoczywa przede wszystkim na człowieku.

Pomysłodawczynią i główną autorką książki jest ilustratorka Nikola Kucharska – autorka licznych książek dla dzieci, wśród których można wymienić: „Opowiem ci, mamo, co robią koty”, „Legendy polskie dla dzieci w obrazkach” oraz serię „Jak to działa?”. W pisaniu tekstów do „Zwierząt, które zniknęły” wsparli ją Katarzyna Gładysz, Paweł Łaczek i Joanna Wajs.

***

Program Translatorski ©Poland to jeden z flagowych programów Instytutu Książki. Jego celem jest promocja polskiej literatury na świecie poprzez finansowe wsparcie wydań polskich książek w przekładach na języki obce. Zagraniczni wydawcy mogą przeznaczyć uzyskany grant na sfinansowanie części kosztów publikacji dzieła, w tym między innymi na tłumaczenie dzieła z języka polskiego na inny język, zakup licencji prawnoautorskich oraz druk książki. Tylko w 2023 roku dofinansowaliśmy 229 zagranicznych wydań polskich książek, które ukażą się nakładem wydawnictw z 46 krajów, na co przeznaczyliśmy prawie 5 mln zł. We wszystkich edycjach programu łącznie dofinansowaliśmy już ponad 3 tys. przekładów polskich książek na języki obce.