Aktualności

02.10.2020

Zmiany w formule działania Fundacji i Nagrody Identitas

Fundacja Identitas, organizacja pro bono niepowiązana z podmiotami komercyjnymi i medialnymi, działa od przełomu lat 2013 – 2014. Jedną z podstawowych aktywności Fundacji jest Nagroda Identitas, którą Jury dotychczas przyznawało najlepszej polskiej książce poprzedniego roku. W ten sposób Nagroda trafiła między innymi do takich postaci polskiej literatury, piśmiennictwa historycznego i filmu, jak Jarosław Marek Rymkiewicz, Marta Kwaśnicka, Jan Polkowski, Krzysztof Koehler, Wiesław Helak, Maciej Pieprzyca, Dawid Jung, Beata Halicka, Ryszard Kaczmarek i Bogdan Podgórski.

Wśród autorów nominowanych do Nagrody znaleźli się m.in. Przemysław Dakowicz, Paweł Rojek, Anna Janko, Mariusz Urbanek, Kazimierz Orłoś, Elżbieta Cherezińska, Joanna Siedlecka, Stanisław Waltoś i Marek Cichocki. Obok statuetki projektu NoArt laureaci nagrody głównej otrzymywali sumę od 40 000 do 50 000 złotych.

Dzieła literackie oceniali jurorzy Maciej Urbanowski, Andrzej Horubała, Krzysztof Masłoń, Renata Chołuj i Paweł Lisicki, a dzieła historyczne – Andrzej Paczkowski, Andrzej Chwalba i Jarosław Krawczyk.

Fundacja przez te lata równolegle prowadziła działalność stypendialną, wspierając obiecujących humanistów, w tym największe talenty pisarskie przed 41-szym rokiem życia. Jej najbardziej udanym przejawem okazały się warsztaty pisarskie i związane z nimi nagrody stypendialne z lat 2019-2020.

Nagrodzone udziałem w warsztatach osoby odnotowały w ostatnim czasie znaczący postęp w swoich pisarskich karierach, że wymienimy te, które były udziałem Marcina Cieleckiego (laureat stypendialnej Nagrody Specjalnej Fundacji Identitas z 2020 r. za „Miasto wewnętrzne”), Radka Raka (kilka kolejnych nominacji do innych krajowych nagród za „Baśń o wężowym sercu”) , Marcina Makowskiego, Pawła Rzewuskiego, Marceliny Szumer-Brysz i Tomasz Herbicha.

Uczestnicy Warsztatów „Tożsamość w Arktyce”. Marzec 2020, Uloya. Od lewej: Marcin Makowski, Tomasz Herbich, Marcelina Szumer-Brysz, Paweł Rzewuski, Radek Rak i laureat stypendium Nagrody Specjalnej Identitas, Marcin Cielecki

Po szczegółowej analizie obydwu nurtów działalności Fundacji jej zarząd podjął decyzję o przekierowaniu całości jej energii i zasobów na jeden program, który zawierał będzie elementy obydwu oddzielnych dotychczas aktywności.

Od przełomu 2020/2021 Fundacja Identitas prowadzić będzie cyklicznie przedsięwzięcie o nazwie „Warsztaty i Nagroda Identitas”. W ramach jednego programu będą kwalifikowani pisarze do 41 roku życia do uczestnictwa w nietuzinkowych, atrakcyjnych zarówno pod względem merytorycznym, jak i lokalizacyjnym (odosobnienie w sensie dosłownym, geograficznym, jak i przenośnym) warsztatach, podobnych do ostatnich „Warsztatów: Tożsamość w Arktyce”, przeprowadzonych na wysepce Uloya położonej za kręgiem polarnym. Warsztaty te prowadzić będą literaci, pracownicy naukowi, osoby o nieprzeciętnych dokonaniach w obszarze kultury (w tegorocznej edycji byli to Wawrzyniec Rymkiewicz, Michał Lorenc, Mariusz Cieslik i Dawid Jung). Na zakończenie warsztatów co najmniej jeden z 8 uczestników – wspólną decyzją ekspertów prowadzących warsztaty i zarządu Fundacji – otrzyma stypendium, „Nagrodę Specjalną Fundacji Identitas”.

Inaczej niż do roku 2018, od najbliższej edycji Nagroda przyznawana będzie polskim humanistom, którzy nie przekroczyli 41 roku życia.

Zarząd i wolontariusze Fundacji Identitas wyrażają wdzięczność i podziękowania za pracę członkom Jury Nagrody Identitas z lat 2014-2019. Podejmowali oni niejednokrotnie wybory trudne, czasem dalekie od dominujących nurtów, jednak z dzisiejszej perspektywy oczywista wydaje się ich jakość i autonomiczność.

Fundacja wyraża też wdzięczność swoim partnerom, w tym Fundacji PZU, funduszowi Legg Mason, redakcji kulturalnej Polskiego Radia, tygodnikowi Do Rzeczy, TVP Kultura, portalowi Publicrelations.pl, Zeszytom Poetyckim i periodykowi Kronos.

Najbliższą edycję „Warsztatów i Nagrody Identitas” Fundacja rozpocznie przed końcem bieżącego roku, a jej zakończenie przewiduje na kwiecień lub maj roku 2021.

[źródło: wirtualnywydawca.pl]