Aktualności

Pixabay license
09.02.2023

XXI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Gustawa Zielińskiego

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem po raz 21 organizuje Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Gustawa Zielińskiego. Konkurs kierowany jest do uczestników w wieku 10-21 lat, którzy nie są członkami profesjonalnych związków twórczych. Organizatorzy nie ograniczają tematyki utworów.

Do 21 kwietnia 2023 r. (data stempla pocztowego) należy nadsyłać zestawy trzech wierszy, które nie były wcześniej publikowane w wydawnictwach zwartych, czasopismach ogólnopolskich ani nie zostały nagrodzone w innych konkursach.

Nadesłane na konkurs prace powinny zawierać na kopercie dopisek „Ogólnopolski Konkurs Poetycki”. Ocena prac nastąpi w odpowiednich kategoriach zgodnie z decyzją jury.

Prace nadesłane na konkurs oceniać będzie jury powołane przez organizatorów. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu, oraz wręczenie nagród odbędzie się 10 czerwca 2023. O szczegółach laureaci zostaną powiadomieni listownie.

Patronami konkursu są marszałek województwa kujawsko-pomorskiego, starosta lipnowski oraz burmistrz miasta i gminy Skępe.

Więcej informacji pod adresem konkursu.