Aktualności

28.11.2018

Wystawa rękopisu „Pana Tadeusza” w Wilnie

Z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę i Litwę niepodległości w Pałacu Władców w Wilnie została otwarta we wtorek wystawa Litwo, Ojczyzno moja... Adam Mickiewicz i jego poemat Pan Tadeusz". Rękopis Pana Tadeusza, przechowywany na stałe w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu pod czujnym okiem konserwatorów, dopiero po raz drugi jest prezentowany poza granicami Polski i po raz pierwszy na Litwie.

Patronat honorowy nad wystawą Litwo, Ojczyzno moja… Adam Mickiewicz i jego poemat Pan Tadeusz sprawują premierzy Polski i Litwy, Mateusz Morawiecki oraz Saulius Skvernelis, a także ministrowie kultury obu krajów Piotr Gliński oraz Liana Ruokyte-Jonsson, którzy uczestniczyli w uroczystości otwarcia wystawy.

„Ekspozycja, którą dziś wspólnie otwieramy, jest szczególnie bliska naszym sercom jako symboliczny przekaz podkreślający silne więzi kulturowe i historyczne łączące Polaków i Litwinów” – powiedział podczas uroczystości otwarcia wystawy wicepremier Gliński. Podkreślił, że wystawę „prezentujemy w samym sercu Wilna, w mieście, w którym kształtowała się i dojrzewała zarówno osobowość, jak i duchowość Mickiewicza, w mieście, które pozostało w jego sercu jako symbol ojczyzny”.

Wicepremier wskazał też na symboliczny czas, w jakim jest otwierana wystawa, w setną rocznicę odzyskania przez oba kraje niepodległości.

„Dzisiejsza wystawa podkreśla wspólne dzieje Polski i Litwy, przywołuje dawną Rzeczpospolitą Obojga Narodów, jest łącznikiem pomiędzy minioną epoką a współczesnymi niezależnymi państwami, które przyjaźnią się ze sobą i budują bardzo dobre wzajemne relacje” - powiedział Gliński.

„Cieszymy się, że razem z Polską świętujemy odrodzenie niepodległości, (...) a jednym z elementów łączących oba nasze narody kulturowo i historycznie jest Adam Mickiewicz” – powiedział podczas wtorkowej konferencji prasowej Vydas Dolinskas, dyrektor Pałacu Władców, w którym jest prezentowana ekspozycja.

Dolinskas przypomniał o wpływie, jaki Mickiewicz wywarł na twórczość litewskich poetów XIX i XX wieku. „Wystarczy wspomnieć pierwsze wersy litewskiego hymnu narodowego Vincasa Kudirki Litwo, Ojczyzno nasza, które są parafrazą pierwszego wersu Inwokacji Pana Tadeusza" – podkreślił.

Dyrektor wyraził nadzieję, że „ta wystawa przybliży Adama Mickiewicza litewskiemu społeczeństwu, Litwinom, litewskim Polakom, Białorusinom oraz gościom naszej stolicy z innych krajów”.

Na wystawie, która została zorganizowana we współpracy Pałacu Władców w Wilnie, Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu, Muzeum Zamku Królewskiego na Wawelu, a także Instytutu Adama Mickiewicza oraz Instytutu Polskiego w Wilnie, prezentowanych jest ponad 250 unikalnych eksponatów ze zbiorów około 30 polskich i litewskich instytucji muzealnych.

Ekspozycja prezentuje życie i twórczość Adama Mickiewicza oraz poemat Pan Tadeusz w kontekście historycznym. Przedstawiając postać poety, najwięcej uwagi poświęcono wątkom litewskim, tj. eksponatom związanym z Wilnem i Litwą. Historyczny kontekst poematu jest przedstawiany poprzez kilka wątków. To rozbiory Rzeczypospolitej Obojga Narodów, insurekcja kościuszkowska, Konstytucja 3 maja, Napoleon, powstanie listopadowe.

„Chcieliśmy przybliżyć świat poematu” - mówiła kuratorka wystawy z Muzeum Adama Mickiewicza we Wrocławiu Małgorzata Orzeł.

Wystawie, czynnej do 24 lutego przyszłego roku, będzie towarzyszyć bogaty program wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, m.in. koncerty, wykłady polskich i litewskich ekspertów oraz pokazy filmów.

[źródło: PAP, Aleksandra Akińczo]