Aktualności

27.07.2022

Wyniki odwołań i nowy nabór do Programu „Certyfikat dla małych księgarni”

Instytut Książki informuje, że rozpatrzone zostały odwołania od wyników pierwszego tegorocznego naboru do programu „Certyfikat dla małych księgarni”.

Wpłynęły 2 odwołania, wszystkie poprawne formalnie. Jedno ze złożonych odwołań zostało rozpatrzone pozytywnie.

1. Odwołanie rozpatrzone pozytywnie

2. Odwołanie rozpatrzone negatywnie

Jednocześnie Instytut Książki ogłasza dodatkowy nabór wniosków do programu „Certyfikat dla małych księgarni”!

Nabór potrwa do 29 sierpnia br. Do złożenia nowych wniosków zachęcamy szczególnie tych księgarzy, którzy w pierwszym naborze złożyli wnioski błędne formalnie – to okazja do poprawy omyłek, dopracowania swoich wniosków.

Budżet programu przed rozpoczęciem dodatkowego naboru wniosków:

Budżet łączny: 1 762 000,00 zł

z tego na rok 2022: 1 057 200,00 zł

z tego na rok 2023: 704 800,00 zł

Przypominamy, że można otrzymać dofinansowanie w kwocie 40 000,00 zł (w podziale na lata 2022-2023), a wkład własny nie jest wymagany, a pozyskane środki można przeznaczyć m.in. na zakup sprzętu i wyposażenia, koszty stałe utrzymania księgarni (np. czynsz), reklamę i promocję czy usługi doradcze.

Wszystkie przydatne dokumenty – w tym wniosek wzorcowy czy regulamin – znajdują się tutaj.

Zachęcamy także do udziału w bezpłatnych szkoleniach on-line, tematyka szkoleń to instrukcja wypełniania wniosku oraz podstawowe zasady ubiegania się o wsparcie finansowe.

Chętnych do udziału w szkoleniu prosimy o wysłanie e-maila na adres: e.gasior@instytutksiazki.pl – w wiadomości proszę wskazać termin interesującego Państwa szkolenia.

Planowane terminy szkoleń:

3 sierpnia br. godzina 18:00

5 sierpnia br. godzina 8:00

W razie potrzeby organizowane mogą być kolejne szkolenia.

Przypominamy, że aby prawidłowo złożyć wypełniony wniosek należy wypełnić go za pomocą generatora wniosków dostępnego na stronie internetowej Instytutu Książki (https://instytutksiazki.pl/certyfikat/) i przesłać – wydrukowany, opieczętowany i podpisany – za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2022 r. poz. 896, z późn. zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca w 1 egz., przed upływem terminu naboru lub dostarczyć go elektronicznie opatrzonego podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym na adres certyfikat2022@ik.gov.pl – zasady przesyłania plików dostarczanych elektronicznie opatrzonych podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym określa Załącznik nr 7 do regulaminu.

Wniosek należy przesłać w jednym egzemplarzu wraz z wymaganym załącznikiem/załącznikami wskazanymi w par. 13 regulaminu programu.