Aktualności

04.12.2019

Wręczono Nagrodę im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego

Kapituła Nagrody im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego podjęła decyzję, że w XIX edycji konkursu spośród nominowanych prac Nagrodę Główną, sponsorowaną przez Wydawnictwo Literackie i Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w wysokości 15 tys. zł (ok. 3500 Euro), otrzymuje praca Vojislava G. Pavlovicia, „De la Serbie vers la Yougoslavie. La France et la naissance de la Yougoslavie: 1878-1918”.

Nagrodę specjalną otrzymali autorzy francuskiego komiksu o Witoldzie Pileckim – Gaëtan Nocq oraz Isabelle Davion za książkę „Le rapport W – Infiltré à Auschwitz”, wydaną przez Éditions Daniel Maghen.

Nagroda im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego została ustanowiona w 2001 roku przez Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział w Krakowie i Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przyznawana jest corocznie, naprzemiennie autorowi polskiemu lub zagranicznemu.

W tym roku uroczystość miała miejsce 3 grudnia o godz. 12.00 w Sali Mehofferowskiej Wydawnictwa Literackiego. Tradycyjnie przed rozpoczęciem uroczystego wręczenia nagrody delegacje Wydziału Historycznego UJ, Instytutu Historii UJ, Wydawnictwa Literackiego oraz Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego złożyły w Collegium Witkowskiego wiązanki kwiatów pod tablicami upamiętniającymi profesorów Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego.

[źródło: rynek-ksiazki.pl]