Aktualności

źródło: MKiDN / fot. Danuta Matloch
01.03.2022

Wicepremier Gliński rozmawiał z ministrami kultury Ukrainy i Litwy

Minister kultury i polityki informacyjnej Ukrainy Ołeksandr Tkaczenko, minister kultury Litwy Simonas Kairys oraz polski minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński odbyli w poniedziałek rozmowę online i w sposób symboliczny podpisali deklarację współpracy w dziedzinie kultury i dziedzictwa historycznego – podało MKiDN.

Na stronie resortu kultury przypomniano, że na 25 lutego w Kijowie było zaplanowane spotkanie ministrów kultury Polski, Litwy i Ukrainy, jednak z powodu rosyjskiej agresji na Ukrainę musiało zostać odwołane.

Podczas poniedziałkowego spotkania online ministrowie kultury Polski, Ukrainy i Litwy podpisali deklarację współpracy w dziedzinie kultury i dziedzictwa historycznego.

„W deklaracji ministrowie odnieśli się do aktualnej sytuacji na Ukrainie, uznając Federację Rosyjską za kraj agresora toczącego otwartą wojnę z Ukrainą oraz jednoznacznie potępili agresywne działania FR, w tym zagrażające dziedzictwu kulturowemu i własności kulturalnej Ukrainy. Uczestnicy spotkania zobowiązali się też do podjęcia wszelkich możliwych starań o wykluczenie Federacji Rosyjskiej z organizacji, komitetów i programów międzynarodowych” - przekazano.

Ministrowie kultury podkreślili także znaczący wkład wspólnej historii w rozwój współczesnych narodów i demokratycznych państw Litwy, Polski i Ukrainy.

Wskazano, że „ważnym elementem deklaracji kijowsko-wileńsko-warszawskiej są również działania i współpraca na czas pokoju, w tym w szczególności rozwój szlaków kulturowych w granicach trzech krajów, mających na celu promowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego Republiki Litewskiej, Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy, zwłaszcza wśród młodzieży, zachęcanie do badań historycznych nad wspólnymi kartami historii trzech krajów oraz tworzenia historycznych publikacji literackich, zachęcanie do współpracy w zakresie dokumentacji, ochrony i popularyzacji wspólnego materialnego dziedzictwa kulturowego oraz koprodukcja treści audiowizualnych w celu promowania dziedzictwa kulturowego i historycznego trzech krajów”.

Jak dodano, „strony zobowiązały się również do umożliwienia ochrony miejsc pochówku zmarłych i pochowanych na swoich terytoriach obywateli pozostałych państw oraz współpracy w upamiętnianiu tych miejsc”.

Podkreślono, że „ministrowie Polski i Litwy przekazali wyrazy pełnego wsparcia dla Ukrainy i deklarację dalszej pomocy we wszelkich niezbędnych zakresach, w tym dla ukraińskich instytucji kultury oraz na rzecz ochrony dziedzictwa”. „Minister Ołeksandr Tkaczenko wyraził gorące podziękowanie dla polskiego i litewskiego rządu oraz obu narodów za wsparcie dla Ukrainy” - podano na stronie MKiDN.

źródło: PAP, Katarzyna Krzykowska