Aktualności

fot. stw24.pl
28.05.2019

W Antoniowie powstanie nowa biblioteka

W dniu 16 maja 2019 roku symbolicznym „wbiciem łopat” na placu obok „Orlika” w Antoniowie rozpoczęta została budowa Filii Gminnej Biblioteki Publicznej. Budowę dofinansowano na kwotę 817 592 zł w ramach priorytetu Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 będącego częścią Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Operatorem priorytetu Infrastruktura Bibliotek jest Instytut Książki.

W plenerowym wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele samorządu gminnego, radni, sołtysi, radni sołeccy oraz projektant, wykonawca, inspektor nadzoru. Wszyscy mieli swój udział w procesie inwestycyjnym, więc i rozpoczęciu rzeczowej realizacji inwestycji poprzez symboliczne „wbicie łopaty”.

Wniosek o dofinansowanie budowy Filii Biblioteki Publicznej w Antoniowie został złożony w 2017 roku do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, za pośrednictwem Instytutu Książki w Krakowie, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu dotacji została podpisana 28 listopada 2017 roku umowa, z warunkiem realizacji i przyznania środków w latach 2019 i 2020.

Całkowita kwota dotacji na realizację inwestycji wynosi 817 592,00 zł, a cały koszt przedsięwzięcia zgodnie z umową zawartą z wykonawcą opiewa na kwotę prawie 1 610 000,00 zł.

Zaprojektowany budynek Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Antoniowie jest parterowy, o powierzchni zabudowy 450 m2. Powierzchnia użytkowa będzie wynosiła prawie 400 m2. W budynku będą znajdowały się pomieszczenia spełniające warunki programu, w ramach którego zostało przyznane dofinansowanie, w tym:

  • sala multimedialno-widowiskowa, biblioteka i zaplecze magazynowe biblioteki – o łącznej powierzchni 225 m2
  • hol – o powierzchni 68 m2
  • pomieszczenie socjalne – o powierzchni 15 m2
  • oraz wiatrołap, garderoba, pomieszczenia socjalne, sanitariaty.

Teren wokół budynku zostanie zagospodarowany i zostanie wybudowane 11 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, w tym jedno dla osób niepełnosprawnych.

Planowany termin zakończenia budowy został wyznaczony na 30.09.2020 r.