Aktualności

24.02.2022

Ukraińskie przekłady ze wsparciem Instytutu Książki

Pragniemy dziś przypomnieć działalność Instytutu Książki na rzecz obecności polskiej literatury i kultury, a także ważnych dla samych Ukraińców dzieł w Ukrainie. Instytut Książki wspiera przekłady na język ukraiński konsekwentnie od czasu powstania Programu Translatorskiego ©Poland, czyli od 1998 roku. Do tej pory Instytut pomógł w wydaniu ponad 220 przekładów. W żadnym innym kraju wsparcie dla wydań ze strony IK nie było tak duże.

Pierwsze przekłady na język ukraiński ze wsparciem Programu Translatorskiego ©Poland ukazały się jeszcze przed powstaniem Instytutu Książki. W 1999 roku Kameniar wydał wybór wierszy Czesława Miłosza (tłum. S. O. Szewczenka), a dwa lata później nakładem Wydawnictwa Osnovy ukazała się antologia poezji polskiej w przekładzie Dmytra Pawłyczki.

Obok klasyki – by wymienić Sienkiewicza, Wyspiańskiego, Zapolską, Prusa – w języku ukraińskim ukazywały się dzieła wybitnych polskich twórców współczesnych (od Miłosza, przez Schulza, Herlinga-Grudzińskiego, Gombrowicza, Mrożka, Różewicza, Szymborską i Herberta, po Olgę Tokarczuk), a przede wszystkim pozycje służące budowie dobrosąsiedzkich relacji i przybliżające wspólną historię, jak choćby „Emigracja ukraińska” Jerzego Giedroycia (tłum. Ola Hnatiuk, Krytyka, 2006), „Lwów stary i wczorajszy” Franciszka Jaworskiego (tłum. Ludmiła Bublik, Centrum Europy, 2011), „Nie jesteśmy ukrainofilami. Polska myśl polityczna wobec Ukraińców i Ukrainy” Pawła Kowala, Jana Ołdakowskiego i Moniki Zuchniak (tłum. Serhiy Hirik, Kyiv-Mohyla Academy, 2011), „Essays on the History of Poland and Ukraine in the XVI-XVII Centuries” Henryka Litwina (tłum. Lesia Lysenko, Duch i Litera, 2014) czy „Historia Rzeczypospolitej Wielu Narodów 1505-1795” Andrzeja Sulimy Kamińskiego (tłum. J. Stricha, Nasz Czas, 2010).

Instytut Książki od lat współpracuje z najważniejszymi ukraińskimi oficynami, jak Folio, Urbino, Astrolabium, Litopys czy V. Books – XXI.