Aktualności

02.03.2021

Trzecia edycja Konkursu im. Tymoteusza Karpowicza na recenzję literacką

Wrocławski Dom Literatury i Fundacja Olgi Tokarczuk – organizator Festiwalu Góry Literatury w Nowej Rudzie – zapraszają do udziału w trzeciej edycji Ogólnopolskiego Konkursu im. Tymoteusza Karpowicza na recenzję literacką. Celem konkursu jest promocja i wsparcie działalności na polu krytyki literackiej, ze szczególnym uwzględnieniem prac poświęconych twórczości pisarzy tworzących w języku polskim. Na laureatów czekają nagrody pieniężne w łącznej kwocie 5 tysięcy złotych oraz możliwość publikacji recenzji w „Książkach. Magazynie do czytania” – najpoczytniejszym piśmie literackim w Polsce.

Do udziału w konkursie organizatorzy zapraszają osoby w wieku od 18 do 33 lat. Recenzje dotyczyć mogą jednej wybranej publikacji – książki wydanej w języku polskim nie wcześniej niż w 2016 roku (czyli w latach 2016–2021). Objętość tekstu nie może przekroczyć 6000 znaków ze spacjami, na konkurs można nadsyłać wyłącznie prace, które nie były wcześniej ogłoszone drukiem ani publikowane na stronach internetowych lub w mediach społecznościowych.

Termin nadsyłania recenzji mija 4 maja 2021 roku, a wręczenie nagród odbędzie się w lipcu, w trakcie Festiwalu Góry Literatury, na który zostaną zaproszeni wszyscy finaliści i finalistki. Prace oceniać będzie jury w składzie: Kinga Dunin, Grzegorz Gauden, Karol Maliszewski, Wojciech Orliński, Magdalena Rabizo-Birek i Kazimiera Szczuka.

Na laureatów konkursu czekają nagrody pieniężne (1 miejsce: 3000 zł brutto, 2 miejsce: 1500 zł brutto, 3 miejsce: 500 zł brutto) i rzeczowe. Zwycięski tekst zostanie również opublikowany na łamach czasopisma „Książki. Magazyn do czytania”.

Patronem konkursu na recenzję literacką jest Tymoteusz Karpowicz, poeta, prozaik, dramaturg i tłumacz, uważany za jednego z czołowych twórców poezji lingwistycznej. Karpowicz był niezwykle ważną postacią na wrocławskiej scenie literackiej, a jego twórczość eseistyczna, będąca swoistą wędrówką po różnorodnych światach literackich, do dziś stanowi ważny przewodnik dla osób zainteresowanych krytyką literacką. Warto podkreślić, że w roku 2021 obchodzimy stulecie urodzin poety.

Konkurs jest wspólnym przedsięwzięciem Wrocławskiego Domu Literatury i Fundacji Olgi Tokarczuk, organizatora Festiwalu Góry. Festiwal ten, którego gospodarzami są Olga Tokarczuk i Karol Maliszewski, to wydarzenie organizowane od 2015 roku w dolnośląskiej Nowej Rudzie i okolicach, podczas którego poruszane są zagadnienia kluczowe dla polskiej i międzynarodowej sceny literackiej, kondycji kultury w ogóle. Natomiast Wrocławski Dom Literatury to instytucja kultury powołana w 2016 roku, której celem jest promocja literatury i czytelnictwa, m.in. poprzez organizację projektów literackich na arenie lokalnej, krajowej i międzynarodowej.

Oto podsumowanie zasad konkursowych:

➡ recenzje będące przedmiotem konkursu powinny dotyczyć książek opublikowanych w 2016 roku lub później

➡ recenzje dotyczyć mogą tylko jednej publikacji

➡ objętość tekstu nie może przekroczyć 6000 znaków ze spacjami

➡ zgłaszane recenzje nie mogą być wcześniej ogłoszone drukiem ani publikowane na stronach internetowych lub w mediach społecznościowych

➡ termin nadsyłania recenzji mija 4 maja 2021 roku

➡ w konkursie mogą wziąć udział osoby w wieku od 18 do 33 lat (czyli osoby, które do 4 maja 2021 nie ukończyły 33 roku życia)

➡ prace należy za pomocą formularza zgłoszeniowego: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsSi9KMzRrx1i1K38_-1vxcGWGVyXzdeIH6OnwQAiD3J_JLA/viewform

Na laureatów konkursu czekają nagrody pieniężne:

➡ 1 miejsce: 3000 zł brutto

➡ 2 miejsce: 1500 zł brutto

➡ 3 miejsce: 500 zł brutto

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie Wrocławskiego Domu Literatury www.literatura.wroclaw.pl