Aktualności

31.08.2022

Trwa nabór wniosków o stypendium artystyczne m.st. Warszawy

Do 15 września można składać wnioski o przyznanie stypendium artystycznego m.st. Warszawy na 2023 rok w kategoriach: literatura, film, muzyka, opieka nad zabytkami, sztuki wizualne i design, taniec, teatr i upowszechnianie kultury. Przyjmowanie zgłoszeń rozpoczęło się 1 sierpnia.

Stypendia artystyczne m.st. Warszawy skierowane są do osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie. W zamierzeniu mają pozwalać na realizowanie pomysłów artystyczne najbardziej obiecującym i oryginalnym twórcom i twórczyniom, zarówno tym z dorobkiem, jak i debiutującym.

O stypendia mogą ubiegać się wyłącznie twórcy, którzy nie występują w imieniu żadnej instytucji czy organizacji pozarządowej. Wnioski składa się elektronicznie. Żeby ubiegać się o stypendium konieczne jest m.in. przygotowanie dwóch rekomendacji od osób mających dokonania w dziedzinie, której dotyczy projekt wnioskującego.

Więcej szczegółów znajduje się TUTAJ.