Aktualności

09.06.2022

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich wybrało nowy zarząd

W dniach 3-4 czerwca wybrano nowy Zarząd Główny, Główną Komisję Rewizyjną oraz Główny Sąd Koleżeński SBP.

W ramach Krajowego Zjazdu Delegatów SBP, który obradował w dniach 3-4 czerwca w Warszawie, przyjęto sprawozdania za kadencję 2017-2021, udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu SBP oraz dokonano wyboru przewodniczącej i członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego SBP na kadencję 2021-2025.

Podczas Zjazdu uchwalono także zmiany w Statucie Stowarzyszenia oraz przyjęto strategię na lata 2021-2029 i program działania na lata 2021-2025. Przy tej okazji nadano również godność Członka Honorowego SBP kolejnym osobom zasłużonym dla Stowarzyszenia.

Przewodniczącą SBP na nową kadencję 2021-2025 została dr Barbara Budyńska.

Do Zarządu Głównego weszli: Artur Borzęcki (Miejska Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie), Bożena Chlebicka-Abramowicz (Biblioteka Główna Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie), Andrzej Czapnik (Gminna Biblioteka Publiczna w Nieborowie), Paweł Dobrzelecki (Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrzu), Anna Godowska (Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach), Tomasz Grabiński (Miejska Biblioteka Publiczna w Kamiennej Górze), Bożena Lech-Jabłońska (Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Lublinie), Katarzyna Pawluk (Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu), Paweł Pioterek (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu), Joanna Potęga (Biblioteka Główna Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie), Marzena Przybysz (Biblioteka Narodowa), Joanna Szymczak-Ryczel (Biblioteka Miejska w Łodzi), Jerzy Woźniakiewicz (Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie), Łukasz Krzysztof Załęski (Biblioteka Publiczna w Piasecznie).

Do Głównej Komisji Rewizyjnej SBP zostali wybrani: Marian Butkiewicz, Jolanta Karmowska, Maria Kołodziejska, Anna Kotowska, Marzena Łykowska, Aleksandra Mikołajska, Magdalena Rowińska, Jacek Prądziński, Dorota Tarnowska.

Do Głównego Sądu Koleżeńskiego SBP zostali wybrani: Dagmara Dąbrowska, Dariusz Czesnowski, Magdalena Słocińska, Edyta Więcek, Małgorzata Zinczuk.