Aktualności

16.01.2023

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ogłosiło konkurs na Bibliotekarza Roku 2022

Rozpoczęła się 13. edycja ogólnopolskiego konkursu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich – Bibliotekarz Roku 2022. Konkurs ma na celu zaprezentowanie ogólnopolskiemu środowisku bibliotekarzy tych pracowników bibliotek, którzy w danym roku wyróżnili się swoją pracą i osiągnięciami.

„To dzięki ich kreatywności, wiedzy i zaangażowaniu biblioteki zmieniają się, coraz lepiej zaspokajają potrzeby czytelników, modernizują lokale i wyposażenie, umiejętnie wykorzystują nowe technologie, tworzą nowoczesne serwisy informacyjne i dokumentacyjne, cyfrowe biblioteki i lokalne archiwa cyfrowe, a jednocześnie dbają o dziedzictwo i stwarzają warunki do różnorodnej społecznej aktywności” – napisała w ogłoszeniu tegorocznej edycji konkursu dr Barbara Budyńska, Przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Kandydaci biorący udział w konkursie mogą reprezentować wszystkie typy bibliotek, a ich dokonania mogą dotyczyć różnych obszarów aktywności zawodowej. Jury zastrzega, że nie zwraca uwagi na stanowisko zawodowe kandydatów, ale na ich rzeczywiste osiągnięcia.

Konkurs składa się z dwóch etapów: okręgowego i ogólnopolskiego. Podczas pierwszego wybierani są najbardziej cenieni bibliotekarze w poszczególnych województwach. W drugim etapie, spośród laureatów regionalnych dokonuje się wyboru Bibliotekarza Roku 2022.

Etap I organizują zarządy okręgów SBP, do których należy zgłaszać kandydatury na Bibliotekarza Roku 2022 do 28.02.2023 roku. Każdy może zgłaszać kandydatów, oczywiście pod warunkiem uzyskania ich zgody na udział w konkursie. Specjalnie powołane kapituły dokonają wyboru Bibliotekarza Roku 2022 danego okręgu/województwa do 15.03.2023 roku.

W II etapie organizowanym przez Zarząd Główny SBP wybór Bibliotekarza Roku 2022 nastąpi wyłącznie na podstawie rankingów finalistów I etapu, ustalanych (jak w poprzednich latach) przez Okręgowe Kapituły Konkursu, z pominięciem własnego kandydata. Ogólnopolski wynik konkursu zostanie ogłoszony na portalu www.sbp.pl do 29.04.2023 roku.

Szczegółowe informacje, regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy i inne dokumenty potrzebne do wzięcia udziału w konkursie można znaleźć TUTAJ.

źródło: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich