Aktualności

04.12.2020

Rozpoczęła się IX edycja Konkursu Ambasador Nowej Europy

Nagroda Ambasador Nowej Europy przyznawana jest corocznie za najlepszą publikację wydaną w języku polskim, która w sposób nowatorski przedstawia historyczne procesy lub aktualne doświadczenia Europejczyków, obserwowane z poziomu relacji społecznych i aktywności obywatelskich, zachodzących w obszarach kultury, edukacji, polityki i gospodarki. Książka musi być opublikowana przez polskie wydawnictwo.

ZASADY KONKURSU
● Książka musi być wydana w 2020 roku, w języku polskim i przez polskie wydawnictwo
● Każdy wydawca może zgłosić do konkursu nieograniczoną liczbę tytułów wydanych w roku 2020. Za rok wydania uznaje się również wznowienia, wydania kolejne, wydania uzupełnione i poprawione
● Publikacja w sposób nowatorski ma przedstawiać historyczne procesy lub aktualne doświadczenia Europejczyków, obserwowane z poziomu relacji społecznych i aktywności obywatelskich, zachodzących w obszarach kultury, edukacji, polityki i gospodarki
● Konkurs otwarty jest na różnorodne formy wydawnicze i literackie – reportaże, eseistyka, biografie, beletrystyka, książki naukowe i popularnonaukowe – historyczne i politologiczne, również wydawnictwa w postaci komiksów
● W konkursie nie biorą udziału przewodniki turystyczne, wydawnictwa albumowe i krajoznawcze
● Tożsamość narodowa autora nie jest istotnym kryterium oceny
● Ogłoszenie tytułów pięciu książek nominowanych do nagrody głównej nastąpi w drugiej połowie roku 2021
● Laureat IX edycji konkursu ogłoszony zostanie w IV kwartale 2021 r.

Do 28 lutego 2021 należy przesłać formularz zgłoszeniowy oraz 6 egzemplarzy książki

na adres:

Europejskie Centrum Solidarności
pl. Solidarności 1
80-863 Gdańsk
z dopiskiem: AMBASADOR NOWEJ EUROPY