Aktualności

fot. Danuta Matloch / Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
09.08.2023

Robert Kaźmierczak: dzięki „Infrastrukturze bibliotek” udało się uratować obiekty zabytkowe

Podczas briefingu, który odbył się wczoraj na placu obok Gminnego Centrum Kultury w Halinowie w województwie mazowieckim minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński ogłosił trzeci nabór wniosków do konkursu „Infrastruktura bibliotek 2021-2025” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

Podczas briefingu w Halinowie wraz z ministrem Glińskim wystąpił wicedyrektor Instytutu Książki Robert Kaźmierczak. Wyjaśnił on, że nabór do trzeciego naboru „Infrastruktury bibliotek” potrwa do 10 października.

„Można składać wnioski na projekty związane z budową, rozbudową, adaptacją, modernizacją bibliotek. Bibliotek, które dziś są już czymś innym te ogólne wciąż wyobrażenie” – mówił Kaźmierczak. „To nie są tylko miejsca dostępu do książek, dostępu do wiedzy – to miejsca, gdzie jest dostęp do nowych technologii, to miejsca, w których powstają studia nagrań, są rejestrowane historie mówione; to są miejsca, w których powstają ekspozycje stałe poświęcone historii małych ojczyzn, to są miejsca, w których prowadzone są warsztaty związane z kultywowaniem lokalnego dziedzictwa materialnego i niematerialnego” – wyjaśnił.

Robert Kaźmierczak przypomniał, że „dzięki programowi udało się uratować również obiekty zabytkowe, które podupadały”.

„Często w samorządach nie ma pomysłu na zagospodarowanie obiektów zabytkowych i »Infrastruktura bibliotek« jest okazją do tego, żeby obiekt zabytkowy uratować i żeby on przyjął nowe funkcje” – powiedział.

„Mamy biblioteki, które funkcjonują w dawnych kościołach ewangelickich, bożnicach, synagogach, dworcach i dworach” – podkreślił wicedyrektor Instytutu Książki.

Uczestniczący w briefingu burmistrz Halinowa Adam Ciszkowski przypomniał, że właśnie dzięki środkom MKiDN w Halinowie odrestaurowano na podstawie przedwojennych zdjęć zabytkowy Pałacyk Szwajcarski i Starą Pocztę. „W tle za mną buduje się nowy obiekt. To nowa, Gminna Biblioteka Publiczna w Halinowie, na którą mieszkańcy naszej gminy wiele lat czekali” – powiedział. „Łączna kwota dofinansowania plus wkładu własnego Gminy Halinów na te wszystkie inwestycje to ponad 20 mln zł” – wyjaśnił burmistrz Halinowa.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 to największy i jeden z najważniejszych programów wieloletnich Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest realizowany we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki, Biblioteką Narodową, Instytutem Książki oraz Narodowym Centrum Kultury.

NPRCz 2.0 obejmuje cztery priorytetowe obszary wsparcia: Priorytet 1 - Poprawa oferty bibliotek publicznych; Priorytet 2 - Inwestycja w infrastrukturę bibliotek publicznych; Priorytet 3 - Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych; Priorytet 4 - Program dotacyjny dla bibliotek, promocja czytelnictwa.

„Infrastruktura bibliotek 2021-2025” stanowi element Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa i jest drugą edycją tego programu, o dużo większym budżecie. W poprzedniej edycji, w latach 2016-20, na dofinansowania przeznaczono 170 000 000 zł – obecnie budżet wynosi 228 500 000 zł. Ponadto podniesiony został próg minimalnego i maksymalnego dofinansowania. Za koordynację „Infrastruktury bibliotek 2021-2025” odpowiada Instytut Książki.

Celem priorytetu „Infrastruktura bibliotek 2021-2025” jest wzmocnienie potencjału i roli bibliotek publicznych poprzez: dostosowanie infrastruktury gminnych bibliotek publicznych do współczesnych standardów; stworzenie warunków do rozwijania kompetencji społecznych i kulturowych mieszkańców, w tym szczególnie dążenie do wzrostu ich kompetencji czytelniczych; zwiększenie atrakcyjności usług bibliotecznych poprzez odpowiednią aranżację przestrzeni i wyposażenie bibliotek.

źródło: PAP / Grzegorz Janikowski, Mikołaj Małecki

Udostępnianie informacji PAP - klauzula informacyjna