Aktualności

02.08.2019
Tagi: GUS, raport

Raport GUS-u na temat bibliotek publicznych w 2018 roku

Według najnowszego raportu GUS-u w 2017 roku na koniec 2018 r. działało 7 925 bibliotek publicznych i filii (o 0,4 proc. mniej w porównaniu z 2017 r.), które prowadziły 884 oddziałów dla dzieci i młodzieży (o 0,1 proc. mniej) i 1 083 punkty biblioteczne (o 10,5 proc. mniej).

Biblioteki publiczne dysponowały księgozbiorem składającym się z 127,5 mln woluminów (o 0,7 proc. mniej niż w 2017 r.). Odnotowano 5 953 1000 czytelników (o 1,1 proc. mniej w porównaniu z 2017 r.).

Spośród 7 925 bibliotek publicznych (łącznie z filiami) 65,4 proc. prowadziło działalność na wsi. Najwięcej bibliotek publicznych i filii działało w województwie mazowieckim (12,0 proc.), a najwięcej punktów bibliotecznych w województwie lubelskim (13,8 proc.). Punkty biblioteczne prowadziły 344 biblioteki publiczne (w tym 182 na wsi) oraz 141 filii bibliotecznych (w tym 93 na wsi).

Na jedną bibliotekę publiczną (łącznie z filiami) przypadało przeciętnie 4 847 mieszkańców. Najwięcej ludności na jedną bibliotekę publiczną (łącznie z filiami) przypadało w województwie pomorskim (7 385 osób), najmniej w województwie podkarpackim (3 159).

[źródło: rynek-ksiazki.pl]