Aktualności

25.05.2023

Raport Biblioteki Narodowej o polskim rynku książki w 2022 roku

W roku 2022 wydawcy przesłali do Biblioteki Narodowej 32 408 tytułów książek. Jest to liczba nieco niższa niż w roku 2021, ale wyższa niż w rozpoczynającym pandemię roku 2020.

Spadek, z którym mamy obecnie do czynienia, inaczej niż to było w roku 2020, nie jest wynikiem ograniczeń, z którymi boryka się cały rynek wydawniczy. Z raportu Biblioteki Narodowej wynika, że zmniejszeniu uległa liczebność tylko niektórych rodzajów publikacji, podczas gdy w przypadku innych jest wręcz przeciwnie – widoczne są pokaźne wzrosty liczby tytułów.

Wyraźnie zmniejszyła się na przykład liczba wydawanych książek naukowych. W 2022 roku pojawiło się ich znacznie mniej niż rok wcześniej i to ten ubytek – wpisujący się zresztą w dłuższy proces zmian w obyczajach publikacyjnych polskich naukowców – odpowiada w znacznym stopniu za odnotowany w aktualnym raporcie spadek ogólnej liczby otrzymanych przez Bibliotekę Narodową książek. 

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku książek literackich. Wydawcy literatury w 2022 roku wyraźnie zwiększyli liczbę publikowanych tytułów. Wzrósł zwłaszcza wybór literatury popularnej, w tym szczególnie prozy fantastycznej oraz książek przeznaczonych dla dzieci i młodzieży.

Trwa także – obserwowany już od dekady – intensywny rozwój oferty komiksów, przy czym warta podkreślenia jest nie tylko ich rosnąca liczebność, ale także różnorodność. Znajdziemy tu propozycje dla dzieci, młodzieży i dorosłych, utwory fantastyczne, przygodowe i obyczajowe, lekkie popularne serie komiksowe i wysmakowane powieści graficzne.

Publikuje się także bardzo wiele poradników oraz książek należących do literatury faktu. Ich liczba nie zwiększyła się wprawdzie w roku 2022, pozostała jednak na wysokim poziomie.

Istotne dla obrazu rynku książki w roku 2022 jest zwiększenie liczby książek związanych z Ukrainą. Szczególnie wzrosła oferta książek dla dzieci opublikowanych po ukraińsku lub w dwóch językach – ukraińskim i polskim. Zwiększyła się też liczba publikacji należących do literatury pięknej tłumaczonych z języka ukraińskiego lub dotyczących Ukrainy oraz liczba związanych z nią tematycznie pozycji z zakresu literatury faktu. Wydano więcej niż zwykle rozmówek i słowników polsko-ukraińskich, a także przeznaczony dla przybyszów z Ukrainy poradnik. W decyzjach polskich wydawców z 2022 roku widoczne jest więc zarówno oczekiwanie wzmożonego zainteresowania czytelników tym, co dzieje się̨ za wschodnią granicą, jak i gotowość́ odpowiedzi na praktyczne potrzeby związane z przybyciem do Polski znacznej liczby uchodźców wojennych.

Więcej aktualnych danych dotyczących produkcji wydawniczej można znaleźć w najnowszym, siedemdziesiątym piątym tomie Ruchu Wydawniczego w Liczbach, który można znaleźć TUTAJ.