Aktualności

23.02.2022

Prezentacja książki o wydarzeniach 1956 roku w Poznaniu i Budapeszcie

Prezentacja książki historycznej o wydarzeniach 1956 roku, „Miasta wolności. Poznań i Budapeszt 1956”, odbyła się we wtorek w Węgierskim Muzeum Narodowym w obecności m.in. prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Karola Nawrockiego.

W publikacji powstałej z inicjatywy IPN oraz Instytutu Polskiego w Budapeszcie opisano przyczyny, przebieg i konsekwencje poznańskiego powstania robotniczego oraz rewolucji węgierskiej 1956 r. Autorami są historycy polscy: dyrektor poznańskiego oddziału IPN Rafał Reczek, Stanisław Jankowiak i Rafał Kościański oraz węgierski: wiceprezes węgierskiego Komitetu Pamięci Narodowej Aron Mathe.

Jak ocenił Nawrocki, wolność i niepodległość są „akordem, dźwiękiem, smakiem, który łączy nasze narody, bo Polacy są także narodem, który dla wolności jest gotowy cierpieć, walczyć i jest gotowy umierać”.

Jak zaznaczył, książkę wzbogacają bardzo ciekawe zdjęcia i opowiada też ona o zachodniej perspektywie wydarzeń roku 1956, zapisanej w dokumentach CIA czy zachodniej prasie.

Dyrektorka Instytutu Polskiego Joanna Urbańska wyraziła przekonanie, że książka przyczyni się do pogłębienia współpracy naukowej pomiędzy środowiskami polskich i węgierskich historyków oraz że zostanie doceniona przez szeroką opinię publiczną, stanowiąc dla niej „źródło cennych wiadomości i inspiracji do dalszych badań nad łączącą nasze narody wspólnotą dziejów i wartości”.

Rozmowę na temat 460-stronicowej książki z udziałem autorów poprowadził wybitny historyk Janos Tischler, a poprzedziło ją wystąpienie ambasadora Polski na Węgrzech Jerzego Snopka i dyrektora Węgierskiego Muzeum Narodowego Laszlo L. Simona.

W prezentacji wzięli udział m.in. polscy dyplomaci, rzeczniczka polskiej narodowości w parlamencie węgierskim Ewa Ronay, przewodnicząca Ogólnokrajowego Samorządu Polskiej na Węgrzech Maria Felfoeldi oraz przedstawiciele organizacji polonijnych, w tym przewodnicząca Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech p.w. św. Wojciecha Monika Molnar i dyrektor Polskiego Instytutu Badawczego i Muzeum Piotr Piętka.

źródło: PAP, Małgorzata Wyrzykowska

Udostępnianie informacji PAP - klauzula informacyjna