Aktualności

20.05.2020

Posiedzenie Zespołu Antykryzysowego ds. Rynku Książki przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dziś odbędzie się pierwsze posiedzenie Zespołu Antykryzysowego ds. Rynku Książki przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Celem spotkania będzie przedyskutowanie postulatów głównych uczestników rynku, tj. reprezentacji twórców (autorów i tłumaczy), wydawców i  księgarzy. Spotkaniu przewodniczyć będzie dr hab. prof. IH PAN Magdalena Gawin, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a poprowadzi je dyrektor Instytutu Książki - Dariusz Jaworski. Organizatorem spotkania jest Instytut Książki.

W spotkaniu wezmą udział m.in. przedstawiciele: Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Unii Literackiej, Związku Literatów Polskich, Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury, Polskiej Izby Książki, Stowarzyszenia Wydawców Katolickich, Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, polskiej sekcji IBBY oraz Stowarzyszenia Księgarzy Polskich.

Reprezentowane będą również instytucje kultury zaangażowane w proces funkcjonowania rynku książki: Biblioteka Narodowa, Instytut Literatury, Instytut Książki.