Aktualności

Pałac Genshagen / fot. Fundacja Genshagen, Rene Arnold
03.04.2024

Polsko-francusko-niemiecki program rezydencyjny „Rezydencja tandemowa”

Fundacja Genshagen rozpisuje polsko-francusko-niemiecki program rezydencyjny skierowany do autorek/autorów i tłumaczek/tłumaczy. Rezydencja odbędzie się w okresie od 30 lipca do 9 sierpnia 2024 r.

Program rezydencji oferuje autorkom/autorom i tłumaczkom/tłumaczom z Polski, Francji i Niemiec reprezentujących różne gatunki literatury (proza, poezja, dramat, eseistyka, publicystyka, literatura dla dzieci i młodzieży i inne) 10 dniowy pobyt w Pałacu Genshagen pod Berlinem. Program skierowany jest do trzech tandemów autorka/autor i tłumaczka/tłumacz (w sumie sześć osób) z trzech krajów Trójkąta Weimarskiego, którzy jako tandem chcą wspólnie ubiegać się o pobyt w Pałacu Genshagen, aby podczas rezydencji pracować razem i/lub zainicjować nowe projekty tłumaczeniowe. Autorki /autorzy i tłumaczki/ tłumacze z Niemiec, Francji i Polski mieszkają i pracują w Genshagen.

Cele robocze programu to:

  • tworzenie przestrzeni do wspólnej i indywidualnej pracy nad tekstami i tłumaczeniami
  • umożliwianie intensywnego i pogłębionego procesu pracy
  • omawianie bieżących projektów i/lub planowanie i przygotowywanie przyszłych projektów
  • stworzenie przestrzeni dla wzajemnego (lepszego) osobistego poznania się
  • umożliwianie wymiany na temat literatury i tłumaczeń

W ramach programu „Trójstronna rezydencja tandemowa” Fundacja Genshagen oprócz celów praktycznych pragnie wspierać i kształtować europejską współpracę transgraniczną zgodnie z własnymi założeniami i w duchu formatu Trójkąta Weimarskiego. Poza wymianą informacji na poziomie roboczym na temat trwających i przyszłych projektów, Fundacja Genshagen pragnie dać uczestnikom z Niemiec, Francji i Polski możliwość spotkań ponad granicami, aby mieli sposobność nawiązywania kontaktu z literaturą krajów sąsiednich i rozbudzania wzajemnego zainteresowania krajobrazem literackim krajów sąsiednich. W dłuższej perspektywie Fundacja Genshagen chciałaby dzięki temu projektowi przyczynić się do podniesienia wiedzy o literaturze krajów sąsiednich i do promowania sztuki przekładu poprzez dialog.

Szczegóły na stronie Fundacji.

KC / źródło: Fundacja Genshagen