Aktualności

30.04.2021

„Poezja dla początkujących” Adama Zagajewskiego po niemiecku ze wsparciem Instytutu Książki

Pod koniec marca w Niemczech ukazał się przekład zbioru esejów Adama Zagajewskiego Poezja dla początkujących. Tłumaczenie Renate Schmidgall ukazało się dzięki wsparciu Instytutu Książki w ramach Programu Translatorskiego ©POLAND.

Tom Poesie für Anfänger – jak brzmi jego niemiecki tytuł – opublikowała oficyna Carl Hanser Verlag z Monachium.

Książka zmarłego niedawno wybitnego poety i eseisty Adama Zagajewskiego to opowieść o ważnych twórcach XX wieku (Czapski, Herbert, Kawafis, Kornhauser, Mann, Miłosz, Rilke, Sebald, Szymborska), o ich dziele wyrosłym z samotności, z natchnienia, ale także z solidarności, ze współodczuwania z innymi, z bolesnej lekcji historii. Zagajewski pyta, co to znaczy być artystą, co znaczy być poetą, jakim wyzwaniom należy sprostać, jak pogodzić dystans wobec świata i obowiązek istnienia w życiu publicznym, jak i dlaczego czytać wiersze.