Aktualności

28.01.2020

Podsumowanie II edycji konkursu #cojaczytam

Organizatorzy II edycji konkursu #cojaczytam, który został rozstrzygnięty w grudniu, opublikowali na stronie wolnelektury.pl wyniki ankiety ewaluacyjnej.

Ankieta została rozesłana do wszystkich Opiekunek i Opiekunów zespołów biorących udział w konkursie, z których odpowiedziało 27%. Ankieta zawierała zarówno pytania zamknięte, jak i otwarte, a zakończona została w dniu 13.01.2020 o 23.59.

80% ankietowanych uznało, że przeprowadzone działania promujące czytelnictwo, zachęciły dzieci i młodzież do czytania. 20% osób stwierdziło, że trudno powiedzieć, czy zorganizowane akcje były skuteczne.

Spośród ankietowanych 94,3% ma zamiar wziąć udział w III edycji konkursu.

Więcej informacji można znaleźć na stronie wirtualnywydawca.pl.