Aktualności

Nowa siedziba biblioteki w Krużlowej Niżnej / fot. GBP w Grybowie

W czwartek 15 lutego odbyło się otwarcie nowej siedziby biblioteki w Krużlowej Niżnej, będącej filią Gminnej Biblioteki Publicznej w Grybowie. Inwestycja została dofinansowana w ramach „Infrastruktury bibliotek 2021-2025”, która jest częścią Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. 

Realizacja rozpoczętego w 2022 roku zadania kosztowała łącznie ponad 3 mln 150 tys. zł, z czego wsparcie w ramach „Infrastruktury bibliotek” wyniosło 2 mln 250 tys. zł.

Inwestycja w Krużlowej Niżnej obejmowała budowę nowego budynku biblioteki, która dotąd znajdowała się w zbyt małym, niedostosowanym do współczesnych standardów obiekcie. Poprzednia siedziba biblioteki była budynkiem drewnianym, który kilkakrotnie przeszedł zalanie, a w dodatku mieściły się w nim tylko dwie sale. Takie warunki lokalowe sprawiały, że zbiory biblioteki niszczały i nie było możliwe pełnienie przez niej funkcji lokalnego centrum kulturalnego. 

W nowej siedzibie biblioteki znalazło się miejsce nie tylko na przechowywanie zbiorów bibliotecznych i czytelnię, ale także na specjalne sale warsztatowe oraz wielofunkcyjną salę, która umożliwi organizowanie różnorodnych spotkań – zarówno autorskich, jak i integrujących lokalną społeczność.

Nowa biblioteka w Krużlowej Niżnej została zaprojektowana w zgodzie ze standardami dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Obiekt wyposażono m.in. w regały na książki, ladę i biurka biblioteczne, krzesła obrotowe, stoły i krzesła dla czytelników, a także rzutnik i stanowiska komputerowe.

Uroczystość otwarcia biblioteki w Krużlowej Niżnej wzbogaciły występy artystyczne, prelekcja na temat bibliotek w regionie, a także oprowadzenie gości po nowym obiekcie. W wydarzeniu wzięły udział reprezentantki Instytutu Książki – Wiesława Kosałka i Beata Najbar.

***

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 (NPRCz 2.0) to wieloletni program rządowy na lata 2021–2025, w ramach którego środki w wysokości ponad miliarda złotych (60% - budżet państwa, 40% - wkład własny beneficjentów) są przeznaczane na różne formy wsparcia i promocji czytelnictwa w Polsce. Częścią Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest Priorytet 2 i realizowany w jego ramach Kierunek interwencji 2.1. Infrastruktura bibliotek 2021-2025, który jest kontynuacją oraz rozwinięciem Priorytetu „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek" realizowanego w latach 2011-2015 oraz Priorytetu 2 NPRCz z lat 2016-2020. Celem priorytetu jest wzmocnienie potencjału i roli bibliotek publicznych.

RP/IK