Aktualności

fot. Gminna Biblioteka Publiczna w Pawonkowie, filia w Lisowicach

W piątek 22 marca miało miejsce wyczekiwane przez mieszkańców otwarcie biblioteki w Lisowicach, która jest Filią Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawonkowie. Inwestycja pod nazwą „Przebudowa budynku Filii w Lisowicach wraz z montażem windy” została dofinansowana kwotą ponad 2 mln 220 tys. złotych w ramach „Infrastruktury bibliotek 2021-2025”, stanowiącej Priorytet 2 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

Podczas tego uroczystego wydarzenia został odczytany list gratulacyjny Zastępcy Dyrektora Instytutu Książki Krzysztofa Koehlera, który szczególnie podkreślił takie role biblioteki jak aktywizacja i integracja mieszkańców oraz troska o wyjątkowe lokalne dziedzictwo.

Biblioteka po modernizacji jest trudna do poznania. Stała się ona połączeniem nowoczesnej wypożyczalni z przestronną i jasną czytelnią. Ponadto główna wypożyczalnia zyskała strefę dedykowaną najmłodszym czytelnikom, w której można się pobawić, poczytać i odpocząć w przyjemnej atmosferze. Przy okazji przebudowy z pomieszczeń piwnicznych do nowozaaranżowanych sal została przeniesiona obecna w budynku ekspozycja paleontologiczna. Obecnie wystawa jest multimedialna, nowoczesna i przyjazna każdemu odbiorcy. 

Wnętrze biblioteki po modernizacji zyskało nowy układ pomieszczeń o przyjemnym i nowoczesnym wystroju. W obiekcie powstała wypożyczalnia z wydzieloną strefą dla dzieci i młodzieży, czytelnia, pokój seniora, sala konferencyjna. Wydzielenie przestrzeni dla różnych grup wiekowych ułatwi przygotowanie dla użytkowników specjalnej oferty kulturalnej i usługowej mającej rozwijać ich pasje, zainteresowania, kreatywność i wyobraźnię. W ramach zadania zakupiono nowy sprzęt komputerowy oraz roboty edukacyjne.

Dzięki realizacji zadania zlikwidowane zostały bariery architektoniczne, szczególnie te utrudniające dostęp do placówki osobom z niepełnosprawnościami. Dobudowano windę, zamontowane zostały tyflomapy i oznakowania ułatwiające poruszanie się po budynku, a jako udogodnienia dla osób niedosłyszących zainstalowano pętlę indukcyjną w sali konferencyjnej i w kasie.

***

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 (NPRCz 2.0) to wieloletni program rządowy na lata 2021–2025, w ramach którego środki w wysokości ponad miliarda złotych (60% - budżet państwa, 40% - wkład własny beneficjentów) są przeznaczane na różne formy wsparcia i promocji czytelnictwa w Polsce. Częścią Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest Priorytet 2 i realizowany w jego ramach Kierunek interwencji 2.1. Infrastruktura bibliotek 2021-2025, który jest kontynuacją oraz rozwinięciem Priorytetu „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek" realizowanego w latach 2011-2015 oraz Priorytetu 2 NPRCz z lat 2016-2020. Celem priorytetu jest wzmocnienie potencjału i roli bibliotek publicznych.