Aktualności

drzeworyt sztorcowy Aleksandra Regulskiego wg rysunku Józefa Buchbindera
24.07.2018

Ossolineum nabyło rękopisy Sienkiewicza

Już w najbliższy czwartek w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu odbędzie się konferencja prasowa poświęcona zakupionej niedawno przez Ossolineum dużej kolekcji rękopisów z archiwum Henryka Sienkiewicza.

Nabyty zbiór liczy ponad 300 artefaktów. Dzięki niemu ossolińskie archiwum Sienkiewiczowskie powiększyło się do rozmiarów nieporównywalnych z żadnym innym muzeum i żadną biblioteką na świecie. Podczas konferencji zaprezentowany zostanie wycinek zakupionej kolekcji m.in. nieznana karta z powieści W pustyni i w puszczy ozdobiona rysunkami zwierząt wykonanymi przez samego pisarza, list Henryka Sienkiewicza do redakcji pisma „Ruś” w sprawie reformy szkolnej 1905 roku i przesyłka przyszłego teścia pisarza, Kazimierza Szetkiewicza, ze zgodą na ślub literata z Marią Szetkiewiczówną. Wszystkie zakupione rękopisy dopiero po spotkaniu z mediami trafią pod opiekę konserwatorską i zostaną udostępnione szerszej publiczności.

Konferencja odbędzie się 26 lipca 2018 o godz. 12.00 w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu przy ulicy Szewskiej 37 (Refektarz).