Aktualności

28.07.2022

Organizatorzy Nagrody KLIO 2022 czekają na zgłoszenia

Porozumienie Wydawców Książki Historycznej wraz z Fundacją Historia i Kultura ogłaszają dwudziestą ósmą edycję Nagrody KLIO dla polskich autorów i wydawców przyczyniających się do popularyzacji historii i promowania literatury historycznej.

Zgłoszenia książek wydanych w roku bieżącym i poprzednim (2022 i 2021) będą przyjmowane przez organizatorów do 30 września 2022 r.

Nagroda przyznawana jest przez niezależne Jury w kilku kategoriach:
- autorskiej – indywidualny wkład autora w popularyzację historii;
- monografia naukowa – merytoryczny wkład w poznawanie historii;
- edytorskiej – dla wydawcy za publikację interesujących serii, cykli itp.;
- varsaviana – za wkład w popularyzację historii Warszawy.

Dla wydawców, którzy biorą udział w Targach Książki Historycznej 2022, uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne. Wydawcy, którzy nie są wystawcami Targów Książki Historycznej, zobowiązani są uiścić opłatę w wysokości 70 zł + VAT za każdą zgłoszoną publikację.

Zgłoszenia udziału w Konkursie należy dokonać przesyłając w wersji papierowej podpisany formularz zgłoszenia wraz z wykazem książek (oba dokumenty poniżej) oraz 3 egz. każdej z proponowanych do nagrody publikacji na adres: Waldemar Michalski, Fundacja Historia i Kultura, ul. Hankiewicza 2, 02-103 Warszawa (z dopiskiem NAGRODA KLIO). Zgłoszenie oraz wykaz zgłaszanych książek należy także przesłać drogą mailową na adres: promocja@historiaikultura.pl.

O tym w czyje ręce trafi Nagroda KLIO decyduje Jury w składzie: prof. Halina Manikowska, prof. dr hab. Tomasz Szarota (przewodniczący), prof. dr hab. Jacek Banaszkiewicz, prof. dr hab. Jan Kieniewicz, prof. dr hab. Maciej Janowski, red. Tomasz Łubieński, red. Marian Turski, red. Tomasz Urzykowski.

Prawo zgłaszania propozycji do nagrody mają członkowie Jury, wydawcy, redakcje, instytucje oraz osoby prywatne. Proponowani mogą być jedynie autorzy, edytorzy polscy oraz książki wydane w roku bieżącym oraz poprzedzającym dany rok kalendarzowy (decyduje metryka książki).

Wyniki tegorocznej edycji ogłoszone zostaną podczas inauguracji 30. edycji Targów Książki Historycznej – w czwartek 24 listopada 2022 r.

źródło: Fundacja Historia i Kultura