Aktualności

10.06.2022

Odbyły się szkolenia online związane z programem „Certyfikat dla małych księgarni”

W dniach 9 i 10 czerwca odbyły się bezpłatne warsztaty online, podczas których przybliżyliśmy zasady ubiegania się o wsparcie finansowe w ramach programu „Certyfikat dla małych księgarni”. Ich uczestnicy dowiedzieli się m.in. jak poprawnie wypełnić wniosek oraz na co można przeznaczyć dofinansowanie. Bardzo dziękujemy za aktywny udział w warsztatach i ciekawe pytania!

Jednocześnie prosimy o kontakt wszystkich, którym nie udało się wziąć udziału w spotkaniach, a wciąż mieliby na to ochotę. Jeśli zbierze się odpowiednia liczba chętnych osób, postaramy się zorganizować kolejne sesje warsztatowe tak, by każdy księgarz zainteresowany programem miał okazję dowiedzieć się, jak skutecznie ubiegać się o wsparcie finansowe. Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w kolejnych warsztatach prosimy o wysyłanie wiadomości e-mail na adres e.gasior@instytutksiazki.pl. Postaramy się, aby kolejne spotkania odbyły się w terminach dogodnych dla potencjalnych uczestników.

Przypominamy, że „Certyfikat dla małych księgarni” to program Instytutu Książki, którego celem jest wsparcie małych księgarń oraz wzmocnienie ich roli jako placówek aktywnie promujących czytelnictwo i promotorów kultury w lokalnych społecznościach. W ramach programu można się ubiegać o wsparcie finansowe, które będzie można przeznaczyć zarówno na koszty stałe prowadzenia księgarni, jak i jej reklamę, usługi konsultingowe, zakup niezbędnego sprzętu, a nawet realizację inicjatyw proczytelniczych, takich jak choćby spotkania autorskie i inne imprezy dla klientów-czytelników.

Wsparcie finansowe może wynosić aż do 40 000,00 zł w podziale na dwa lata budżetowe – w roku 2022 – 60% wnioskowanej kwoty wsparcia finansowego, w roku 2023 r. – 40% wnioskowanej kwoty. Finansowy wkład własny w realizowanym zadaniu nie jest wymagany. Wnioski należy złożyć w terminie 30 czerwca 2022 r.

Wszystkie informacje o programie „Certyfikat dla małych księgarni” można znaleźć TUTAJ.