Aktualności

25.10.2021

O Gombrowiczu w Paryżu i Berlinie

We wtorek w Bibliotece Polskiej w Paryżu odbędzie się konferencja poświęcona Witoldowi Gombrowiczowi. W listopadzie polski pisarz będzie bohaterem wystawy w Berlinie. Współorganizatorem obydwu wydarzeń jest Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli.

Uczestnicy paryskiej konferencji „M(éditer) Gombrowicz” rozmawiać będą o trudnych relacjach pisarza z wydawcami i promotorami jego książek.

Panel organizowany jest przez Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli oraz jego oddział w Vence we Francji, a także przez Bibliotekę Polską w Paryżu.

„To pierwsza odsłona cyklu +Gombrowicz i (nie) przyjaciele+” – zapowiedział kierownik muzeum we Wsoli Tomasz Tyczyński. Dodał, że w konferencji wezmą udział znawcy twórczości autora „Ferdydurke”. Swój udział zapowiedziała także wdowa po pisarzu i kuratorka jego prac Rita Gombrowicz.

Organizatorzy podkreślają, że nieodłączną częścią aktywności twórczej Gombrowicza była walka o sławę. „Pisarz rozumiał doskonale, że wywodząc się z kultury peryferyjnej, stale musi mierzyć się i konfrontować z uznanymi kulturalnymi centrami” – zauważył Tyczyński. Dodał, że o swoje literackie być albo nie być autor „Transatlantyku” walczył zwłaszcza w specyficznej pod tym względem Francji.

„Gombrowicz jako jeden z najważniejszych komentatorów swojej twórczości, starał się nie pozostawiać przypadkowi także kwestii związanych z jego istnieniem w światowym życiu literackim. Ważnymi (nie)przyjaciółmi w tych działaniach byli tłumacze i wydawcy” – zaznaczył szef wsolskiego muzeum.

Tyczyński podkreślił, że dyskusje dotyczące twórczości Gombrowicza wielokrotnie odbywały się we Wsoli. „Teraz coraz częściej angażujemy się także w organizację wydarzeń poza granicami kraju. Ze względu na biografię pisarza, w Europie są to głównie Francja i Niemcy” – zaznaczył Tyczyński.

W przyszłym miesiącu wydarzenia poświęcone polskiemu pisarzowi kontynuowane będą w Berlinie, gdzie Gombrowicz spędził rok w ramach stypendium Fundacji Forda.

Na 7 listopada zaplanowano otwarcie poświęconej pisarzowi plenerowej wystawy. To jeden z punktów trwającego od maja cyklu „Gombrowicz w Berlinie”, w ramach którego m.in. odsłonięto tablicę pamiątkową na ścianie budynku, w którym pisarz przez pewien czas mieszkał podczas rocznego pobytu w Berlinie.

Berlińskie wydarzenia organizuje Instytut Pileckiego, we współpracy z Muzeum Witolda Gombrowicza i przy wsparciu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Witold Gombrowicz przyjechał do Berlina Zachodniego w 1963 r. na roczne stypendium Fundacji Forda. Był to jego pierwszy pobyt w Europie po wieloletniej emigracji w Argentynie, dokąd przypłynął transatlantykiem „Chrobry” w 1939 r. i gdzie zastał go wybuch II wojny światowej. Po pobycie w Niemczech pisarz przeniósł się do Francji, gdzie osiadł na stałe w Vence koło Nicei. Zmarł w 1969 r.

źródło: PAP, Ilona Pecka

Udostępnianie informacji PAP - klauzula informacyjna