Aktualności

Image 2 - Siedziba Biblioteki Polskiej w Paryżu, fot. D. Janiszewska-Jakubiak źródło polonika.pl
02.06.2021

Nabór do programu „Wspieranie Archiwów, Bibliotek i Muzeów poza Krajem”

Można już składać wnioski w programie Wspieranie Archiwów, Bibliotek i Muzeów poza Krajem – edycja 2021. 31 maja Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosił pierwszy etap naboru. Dofinansowaniem w ramach programu objęte mogą być wydatki bieżące związane z prowadzeniem działalności w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego za granicą.

To druga edycja programu Wspieranie Archiwów, Bibliotek i Muzeów poza Krajem, w którym o dofinansowanie mogą się ubiegać podmioty posiadające siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzące działalność w sferze ochrony, waloryzacji i udostępniania polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą.

Wnioski

Podmioty ubiegające się o uzyskanie uprawnienia do złożenia wniosku w programie składają formularz kwalifikacyjny drogą elektroniczną do 14 czerwca 2021 r.

Podmioty, które uzyskały uprawnienie do złożenia wniosku w poprzedniej edycji programu, posiadają konto w Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta (EBOI) i spełniają w dalszym ciągu wymogi określone w załączniku nr 3 do ogłoszenia, składają drogą elektroniczną stosowne oświadczenie do 14 czerwca 2021 r.

Program "Wspieranie archiwów, bibliotek i muzeów poza krajem"

Strategicznym celem programu jest stworzenie możliwości efektywnej ochrony oraz zachowania polskiego dziedzictwa kulturowego znajdującego się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, przy jednoczesnym popularyzowaniu wiedzy na temat tej spuścizny kulturowej, obejmującej dziedzictwo wytworzone, zgromadzone i przechowywane w Europie oraz innych częściach świata przez organizacje polonijne i emigracyjne.

Szczegółowe informacje dotyczące programu, w tym regulamin i wytyczne można znaleźć pod tym adresem.