Aktualności

logotyp Związku
11.09.2023

Książki nominowane do Londyńskiej Nagrody Literackiej

Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie ogłosił listę książek nominowanych do Londyńskiej Nagrody Literackiej, przyznawanej za całokształt twórczości, za najlepszą książkę, popularyzację kultury polskiej w świecie oraz za dzieło naukowe poświęcone literaturze emigracyjnej.

O tegorocznych nominacjach powiadomiła PAP polska pisarka mieszkająca na stałe w Stanach Zjednoczonych Aleksandra Ziółkowska-Boehm, która jest członkinią jury nagrody.

Londyńska Nagroda Literacka została ustanowiona w 1951 r. przez Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie. Przyznawana jest w kilku kategoriach. Nagrodę za całokształt twórczości i za najlepszą książkę może otrzymać polski pisarz mieszkający i tworzący poza granicami kraju.

O nagrodę za popularyzację kultury polskiej na świecie oraz za dzieło naukowe traktujące o literaturze emigracyjnej może ubiegać się pisarz, tłumacz, badacz naukowy, zarówno z kraju jak i z zagranicy.

Na liście nominowanych tytułów do Londyńskiej Nagrody Literackiej ZPPnO 2023 znalazły się następujące książki:

  • Richarda Butterwicka (z Wielkiej Brytanii) rozprawa historyczna pt. „Światło i płomień. Odrodzenie i zniszczenie Rzeczypospolitej (1733–1795)” (Light and Flame: The Renascence and Destruction of the Commonwealth 1733–1795), przekład M. Ronikier; Wydawnictwo Literackie, Kraków 2022;
  • Kazimierza Brauna (z USA) tom poezji „Oczekiwanie”, Wydawnictwo 3DOM, Częstochowa 2022;
  • Piotra Florczyka (z USA) tom poezji „Granice”, Wydawnictwo WBPiCAK (Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Animacji Kultury w Poznaniu), Poznań 2022;
  • Marii Jastrzębskiej (z Wielkiej Brytanii) zbiór poezji „Small Odyssey”, Waterloo Press, Hove 2022;
  • Waldemara Kontewicza (z Kanady) tom poezji „Tunel pod Ptaszkowską” Wydawcy: Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie oraz Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne Fraza, Toronto–Rzeszów 2022;
  • Tomasza Lychowskiego (z Brazylii) tom poezji „Arka Noego” przed. A. Jamrozek-Sowa, Stowarzyszenie Literacko-Arystyczne „Fraza”, Rzeszów 2022;
  • Macieja Łuczaka (z Polski) rozprawa historyczna pt. „A imię jego 34. Postępowanie karne wobec sygnatariuszy Listu 34 i popierających go pisarzy”, Wydawcy: Instytut Studiów Politycznych PAN, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2022;
  • Danuty Piątkowskiej, Wiesławy Piątkowskej-Stepaniak (z Polski) rozprawa historyczna pt. „ Polski akcent w American Expeditionary Forces. Historie prawdziwe, fascynujące i prawie zapomniane”, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2022;
  • Niny Taylor-Terleckiej (z Wielkiej Brytanii) rozprawa literaturoznawcza pt. „Wielkie Księstwo Litewskie i inne terytoria” seria 1, „W aurze Soplicowa”, red. J. Ławski i K. K. Pilichiewicz, Wydawnictwo Prymat, Białystok 2022;
  • Genevieve Zubrzycki (z USA) rozprawa socjologiczno-kulturowa pt. „Resurrecting the Jew. Nationalism, Philosemitism and Poland’s Jewish Revival”, Princeton University Press, Princeton 2022.

Komunikat o przyznanych nagrodach ogłasza pod koniec września jury w składzie: przewodnicząca Regina Wasiak-Taylor, prezes ZPPnO; ks. prof. Janusz Ihnatowicz, Houston, USA; dr Aleksandra Ziółkowska-Boehm, Wilmington, USA i dr Adam Wierciński, Uniwersytet Opolski.

Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów odbywa się zwykle w Londynie kilka miesięcy później.

Nagroda Literacka ma w swoim rejestrze blisko 200 nazwisk najwybitniejszych pisarzy emigracyjnych, badaczy i popularyzatorów naszej literatury.

Fundatorami Nagrody są organizacje społeczne i osoby prywatne.

źródło: PAP, Anna Bernat

Udostępnianie informacji PAP - klauzula informacyjna