Aktualności

08.06.2021

Konkurs na najciekawsze wydarzenie organizowane w ramach Tygodnia Bibliotek 2021

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zaprasza biblioteki wszystkich rodzajów działające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, finansowane ze środków publicznych i/lub stowarzyszeń prywatnych lub innych podmiotów, do udziału w konkursie na najciekawsze wydarzenie organizowane w ramach Tygodnia Bibliotek 2021

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przekazanie do Biura ZG SBP w terminie do 11 czerwca 2021 r. w wersji elektronicznej na adres e mail: konkurs@sbp.pl dokumentacji z realizacji wydarzenia w postaci dwóch załączników:

oraz

Komisja Konkursowa SBP, powołana przez Przewodniczącego SBP, ogłosi wyniki konkursu nie później niż 25 czerwca 2021 roku.

Dodatkowych informacji o konkursie udziela Małgorzata Dargiel-Kowalska: m.dargiel-kowalska@sbp.pl

Szczegóły na sbp.pl