Aktualności

29.02.2024

Instytut Książki wsparł wydanie wyboru wierszy Wojciecha Bonowicza po ukraińsku

W Ukrainie ukazał się wybór wierszy Wojciecha Bonowicza w przekładzie na język ukraiński. Wiersze Bonowicza przetłumaczył ukraiński poeta Wiaczesław Lewicki. Wydanie książki otrzymało wsparcie Instytutu Książki w ramach Programu Translatorskiego ©POLAND.

Wybór wierszy Bonowicza po ukraińsku nosi tytuł „Великі та найбільші речі” i został wydany przez oficynę Крок.

Wojciech Bonowicz jest jednym z najważniejszych polskich poetów z pokolenia twórców urodzonych w latach sześćdziesiątych. Charakterystyczna dla jego wierszy jest kondensacja znaczeń na przestrzeni niewielu słów, a także wychodzenie poza jednoznaczność – często w stronę metafizyki. Autor m.in. takich tomów poetyckich jak: „Wybór większości”, „Hurtownia ran”, „Wiersze ludowe”, „Pełne morze” i „Druga ręka”. Pisze również książki dla dzieci i zajmuje się publicystyką. 

Wiaczesław Lewicki, autor przekładu wierszy Bonowicza na język ukraiński, jest uznanym poetą, tłumaczem i krytykiem literackim.

***

Program Translatorski ©POLAND to jeden z flagowych programów Instytutu Książki. Jego celem jest promocja polskiej literatury na świecie poprzez finansowe wsparcie wydań polskich książek w przekładach na języki obce. Zagraniczni wydawcy mogą przeznaczyć uzyskany grant na sfinansowanie części kosztów publikacji dzieła, w tym między innymi na tłumaczenie dzieła z języka polskiego na inny język, zakup licencji prawnoautorskich oraz druk książki. Tylko w 2023 roku dofinansowaliśmy 229 zagranicznych wydań polskich książek, które ukażą się nakładem wydawnictw z 46 krajów, na co przeznaczyliśmy prawie 5 mln zł. We wszystkich edycjach programu łącznie dofinansowaliśmy już ponad 3 tys. przekładów polskich książek na języki obce.

RP/IK