Aktualności

03.06.2024

Instytut Książki rozpoczął działalność po połączeniu instytucji

Od 1 czerwca Instytut Książki rozpoczął działalność jako nowa państwowa instytucja kultury. Powstanie agendy odbyło się na mocy zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 kwietnia 2024 r w wyniku połączenia dotychczasowego Instytutu Książki i Instytutu Literatury. Dyrektorem Instytutu został Grzegorz Jankowicz.

Misją Instytutu Książki będzie animowanie polskiej przestrzeni literackiej z uwzględnieniem działalności wszystkich jej indywidualnych oraz zbiorowych podmiotów, a także upowszechnianie polskiego dziedzictwa literackiego. Do najważniejszych celów IK będą należeć: dbałość o rozwój kultury literackiej w Polsce, promocja polskiej literatury w kraju i za granicą, inicjowanie i prowadzenie aktywności proczytelniczych w Polsce, tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi rodzimej twórczości literackiej, a także wspieranie rynku książki.

Nowo powstała instytucja będzie dbać o upowszechnianie najlepszych standardów związanych zarówno z jakością samej twórczości literackiej, jak i z regułami funkcjonowania rynku książki. Będzie otwarta na wszystkie środowiska twórcze oraz na przedstawicielki i przedstawicieli różnych branż działających w sferze literackiej. Działalność programowa IK skupi się na czterech obszarach: Programie Krajowym, Programie Zagranicznym, Wsparciu dla Osób Piszących i Rynku Książki oraz Bibliotekach.

Wybrane działania obu połączonych instytucji będą kontynuowane, ale pojawią się nowe programy i projekty odpowiadające na potrzeby rodzimego środowiska literackiego i rynku książki, a także na najnowsze trendy za granicą.

Program działania Instytutu Książki na lata 2024-2029
 

***

Grzegorz Jankowicz – sylwetka dyrektora Instytutu Książki

Urodzony w 1978 r., filozof literatury, eseista, redaktor, wydawca, krytyk i tłumacz. W latach 2009-2024 dyrektor programowy Festiwalu Conrada, redaktor działu kultury „Tygodnika Powszechnego” i dyrektor programów literackich Fundacji Tygodnika Powszechnego.

Autor publikacji, takich jak: „Po co jest sztuka? Rozmowy z pisarzami” (Kraków 2013), „Cmono. Rozmowy z pisarzami” (Kraków 2013), „Gombrowicz – Loading. Esej o formie życia” (Wrocław 2014), „Uchodźcy z ziemi Ulro. Eseje” (2015). Pod jego redakcją ukazał się tom „Opowieść o dwóch miastach. Wrocław i Kraków” (Kraków 2015), prezentacja Wrocławia i Krakowa jako miast literatury. Wspólnie z Anną Kałużą przygotował tomy: „Pracownia Poetycka Silesius. Rok 1: Foks, Sosnowski” (Wrocław 2015) oraz „Pracownia Poetycka Silesius. Rok 2: Matywiecki, Pasewicz, Pietrek” (Wrocław 2016). Z Zofią Król zredagował książkę „Wolne słowa. Zestaw do ćwiczeń indywidualnych i zbiorowych” (Gdańsk 2016). Z Alberto Manguelem napisał książkę „Małe języki, wielkie literatury. Small Languages, Big Literature” (Gdańsk 2017). Jest także autorem książek: „Blizny. Eseje” (Wrocław 2019), „Życie w kuli. Parmigianino, Ashbery i sztuka przemiany” (Kraków 2020), „Pojedynek wokół pustki. Eseje” (Kraków 2024). Prowadzi warsztaty czytelnicze z młodzieżą, seniorami oraz osadzonymi.