Aktualności

fot. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
07.03.2024

Instytut Książki na posiedzeniu Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej

W dniu 6 marca odbyło się posiedzenie Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej. W spotkaniu wzięła udział pracowniczka Instytutu Książki Agnieszka Lewandowska. Jej wystąpienie zatytułowane było „Seniorzy w Dyskusyjnych Klubach Książki”.

Prezentacja przybliżała podstawowe kwestie dotyczące Dyskusyjnych Klubów Książki. Agnieszka Lewandowska opowiadała o idei DKK, zasadach uczestnictwa oraz korzyściach czerpanych przez seniorów, którzy uczestniczą w spotkaniach klubowych. Częścią prezentacji było również przedstawienie wyników badania dotyczącego uczestników DKK w 2023 roku.

Podczas wczorajszego spotkania miały także miejsce m.in. takie wystąpienia jak „Książka na wyciągnięcie ręki – działania Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej na rzecz seniorów” (Ewa Fiszbach z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie) oraz „Innowacje społeczne służące wspieraniu funkcjonowania społecznego i aktywności osób starszych” (Anita Parszewska z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie). 

Podczas końcowej części spotkania członkowie Rady poruszyli tematy organizacyjne. Nastąpiło także podsumowanie działań Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej III kadencji w 2023 roku oraz przybliżenie planu pracy na 2024 rok.

Konferencja obyła się w sali konferencyjnej Nowe Herbewo w Krakowie.

RP/IK