Aktualności

04.08.2021

Granty naukowe Fundacji Kościuszkowskiej na rok akademicki 2022/2023

Fundacja Kościuszkowska ogłosiła nabór wniosków o granty naukowe na prowadzenie projektów naukowych na amerykańskich uczelniach w roku akademickim 2022/2023 w ramach programu Exchange Program to the US.

Granty przyznawane są we wszystkich dyscyplinach naukowych w trzech kategoriach:

  • Kosciuszko Foundation Fellowship przeznaczone jest dla osób posiadających co najmniej stopień naukowy doktora i które są pracownikami naukowymi na polskich uczelniach wyższych lub w innych jednostkach naukowo-badawczych.
  • Kosciuszko Foundation Grants to stypendia dla  studentów studiów doktoranckich na polskich uczelniach.
  • Kosciuszko Foundation Teaching Fellowship, przyznawana jest polskim wykładowcom, mającym zamiar prowadzić zajęcia na temat historii, kultury i literatury polskiej.

Szczegółowe informacje są dostępne pod tym adresem.

Informacje o programie można znaleźć także na Facebooku.