Aktualności

10.05.2022

Granty dla wydawców ukraińskich

Fundacja Powszechnego Czytania ogłosiła granty dla wydawców ukraińskich. 150 tys. dolarów zostanie przekazane wydawcom ukraińskim w ramach subwencji pomocowych. Konkurs objęty jest patronatem honorowym Pierwszej Damy RP.

System grantowy ogłoszony został 3 maja tego roku na stronie Fundacji Powszechnego Czytania. Zgłaszać mogą się wydawcy ukraińscy bez kapitału rosyjskiego, działający na rynku wydawniczym od minimum pięciu lat i mający na koncie wydanie co najmniej pięćdziesięciu książek. Partnerami konkursu grantowego są: KBF – operator programu Kraków Miasto Literatury UNESCO, Polska Izba Książki oraz Stowarzyszenie Ukraińskich Wydawców i Księgarzy.

– Jestem ogromnie wdzięczna Fundacji Powszechnego Czytania za podjęcie niezmiernie ważnej inicjatywy wsparcia wydawców ukraińskich, którzy właśnie teraz, w obliczu toczącej się wojny potrzebują zasilenia funduszy na prowadzenie dalszej działalności. Wydawnictwa ukraińskie znalazły się w dramatycznej sytuacji, bez pomocy nie będą w stanie wypuszczać na rynek książek, których brak powoduje upadek czytelnictwa, w konsekwencji ograniczenie związanej z nim bezpośrednio powszechnej edukacji – podkreśliła Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda.

Z kolei Oleksandr Afonin, dyrektor Stowarzyszenia Ukraińskich Wydawców i Księgarzy, zapewnił, że strona ukraińska jest zachwycona konkursem grantowym FPC, ponieważ sytuacja ukraińskich wydawców jest obecnie prawdziwie dramatyczna.

– Ogłoszenie systemu pomocowego dla wydawców w dniu 3 maja nie jest przypadkowe. Uchwalenie konstytucji 3 Maja było wyrazem zaangażowania obywateli Polski w dalsze losy naszego kraju. Przetrwanie ukraińskiej branży wydawniczej będzie fundamentem czytelnictwa Ukraińców, ale nie pomagamy wydawcom ze względu na miłość do literatury. Chcemy wesprzeć czytelnictwo w Ukrainie bo jest ono fundamentem dobrze funkcjonujących otwartych demokracji, bazą do budowania silnej i innowacyjnej gospodarki. Poziom czytelnictwa Ukraińców będzie miał przemożny wpływ na przyszłość tego naszego bratniego narodu – powiedziała Maria Deskur, prezeska Fundacji Powszechnego Czytania, szefowa wydawnictwa Słowne.

Fundacja Powszechnego Czytania przekazuje na granty fundusze zebrane w zbiórkach od początku wojny. Obsługę prawną konkursu grantowego przeprowadziła pro bono kancelaria Barembruch i Wspólnicy. Obsługę księgową zapewnia pro bono biuro księgowe Soltax. Crowdfunding wspiera pro bono firma Selectivv, komunikację przeprowadza pro bono agencja LoveBrandsGroup.

– Funkcjonowanie ukraińskich wydawnictw jest szalenie ważne dla podtrzymania tożsamości kulturowej obywateli Ukrainy. Jesteśmy dumni mogąc być częścią tego projektu – stwierdziła Dorota Bieniek-Kaska, Prezes LoveBrands Group.

Fundacja nadal prowadzi działania pomocowe na rzecz dzieci ukraińskich w Polsce oraz wydawców w Ukrainie. Fundacja zaprasza na stronę www.fpc.org.pl.