Aktualności

16.12.2021

Dzięki staraniom polskiego rządu jest realna szansa, że UE zgodzi się na VAT 0% na książki od połowy 2022 r.

Dzięki konsekwentnym staraniom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Finansów pojawiła się realna szansa na wprowadzenie stawki VAT 0 % na książki i czasopisma oraz utrzymania obniżonej stawki VAT na dzieła sztuki. 

Jak podaje strona MKiDN: "7 grudnia Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych UE (ECOFIN) jednomyślnie przyjęła podejście ogólne wobec wniosku Komisji Europejskiej dotyczącego zmiany dyrektywy 2006/112/WE w zakresie stawek VAT. Uzgodniony projekt  dyrektywy przewiduje możliwość, po zakończeniu procedury legislacyjnej na forum UE i formalnym wejściu w życie dyrektywy, wprowadzenia stawki VAT 0% na książki i czasopisma (zarówno w formie drukowanej, jak i cyfrowej) objęte punktem 6 załącznika III do dyrektywy VAT oraz utrzymuje możliwość stosowania obniżonych stawek VAT do dzieł sztuki".

"Zgodnie z unijną procedurą legislacyjną - czytamy dalej - projekt dyrektywy jest kierowany do Parlamentu Europejskiego (PE), który został poproszony o jego zaopiniowanie w terminie do 15 marca 2022 r. Po wydaniu opinii przez PE, projekt dyrektywy zostanie przedłożony do formalnego przyjęcia Radzie UE, a następnie opublikowany w dzienniku urzędowym UE. Przewiduje się, że dyrektywa wejdzie w życie nie później niż w czerwcu albo lipcu 2022 r.".

Więcej na stronie MKiDN.