Aktualności

fot. Daniel Bednarz / Instytut Książki
09.12.2022

Drugi, warsztatowy dzień konferencji „Infrastruktura bibliotek: pomysły, realizacje, doświadczenia”

Drugi dzień konferencji „Infrastruktura bibliotek: pomysły, realizacje, doświadczenia” wypełniały spotkania warsztatowe. Nasi eksperci omawiali z podzielonymi na podgrupy uczestnikami design thinking oraz rozmawiali o potrzebach cyfrowego społeczeństwa, na które mogą odpowiedzieć biblioteki. Goście mogli też wziąć udział w warsztacie z dyrektorką nowoczesnej biblioteki oraz zwiedzić Mediatekę 800-lecia w Piotrkowie Trybunalskim, która gościła konferencję.

Uczestnicy konferencji zostali podzieleni na grupy, dzięki czemu drugiego dnia mogli wziąć udział w czterech różnych spotkaniach. Były to:

  1. Warsztat design thinking – planowanie inwestycji w bibliotece (prowadząca: Zuzanna Popis).
  2. Warsztat z dyrektorem biblioteki: wdrożone rozwiązania, dobre praktyki, wskazówki (prowadząca: Dorota Olejnik).
  3. Najważniejszy jest czytelnik – identyfikacja potrzeb cyfrowego społeczeństwa jako podstawa projektowania nowoczesnej biblioteki (prowadzący: Karolina Czech, Piotr Dybilas).
  4. Oprowadzenie po Mediatece 800-lecia w Piotrkowie Trybunalskim.

W ciągu całego drugiego dnia konferencji do dyspozycji uczestników były też pracowniczki Instytutu Książki, które udzielały indywidualnych konsultacji merytorycznych i prawnych, dotyczących Infrastruktury bibliotek.

Podczas warsztatów „Design thinking – planowanie inwestycji w bibliotece” uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z tajnikami myślenia projektowego zorientowanego na użytkownika. Opowiedziała im o tym Zuzanna Popis – badaczka i projektantka usług, która pracuje na styku biznesu, instytucji publicznych i nauki. Prowadząca przez wiele lat pracowała w sektorze publicznym, mogła więc przygotować warsztat skrojony właśnie pod uczestników konferencji, a zatem bibliotekarzy i współpracujących z nimi samorządowców. Biorący udział w warsztacie najpierw zapoznali się z podstawami design thinking oraz przykładami przedsięwzięć przygotowanych z myślą o konkretnych grupach odbiorców. Następnie wzięli udział w interaktywnym ćwiczeniu, które miało na celu utrwalenie świeżo zdobytej wiedzy i próbę odniesienia jej konkretnie do warunków biblioteki.

Bardzo ciepło został przyjęty przez uczestników „Warsztat z dyrektorem biblioteki: wdrożone rozwiązania, dobre praktyki, wskazówki” poprowadzony przez Dorotę Olejnik, dyrektorkę imponującej nowoczesnej mediateki w Grodzisku Mazowieckim, która działa od 2018 roku. Prowadząca warsztat chętnie podzieliła się bogatym doświadczeniem z dyrektorami innych bibliotek. „Jestem w stanie odpowiedzieć na wiele trudnych pytań od bibliotekarzy, którzy są jeszcze przed realizacją swoich inwestycji. Mediateka w Grodzisku Mazowieckim to bardzo duży obiekt, więc przy jego budowie napotykaliśmy na liczne problemy, ale również wdrożyliśmy wiele ciekawych rozwiązań. Z racji, że aktywnie uczestniczyłam w budowie grodziskiej mediateki, mogę odpowiedzieć na wiele pytań – nie tylko na temat wyposażenia czy aranżacji, ale również tych dotyczących dokumentacji projektowo-przetargowej” – powiedziała Dorota Olejnik. Pytania zadawane jej przez uczestników konferencji dotyczyły m.in. tego, jak rozmawiać z projektantem i wykonawcą, jak przekonywać ich do wprowadzania zmian już na etapie budowy, jak dobrze aranżować małe przestrzenie, jak wprowadzać nowoczesne rozwiązania i jakich błędów unikać – oczywiście na prykładzie błędów, które pojawiły się w Grodzisku Mazowieckim.

Karolina Czech i Piotr Dybilas z pracowni Czech Architektów poprowadzili warsztat zatytułowany „Najważniejszy jest czytelnik – identyfikacja potrzeb cyfrowego społeczeństwa jako podstawa projektowania nowoczesnej biblioteki”. Prowadzący byli już znani uczestnikom konferencji z wykładu, który miał miejsce pierwszego dnia – dotyczył on doświadczeń z projektowania przez nich Biblioteki Biecz. Architekci zwracali uwagę uczestników na to, że kształt i działanie nowoczesnej biblioteki należy dostosować do zmieniających się potrzeb czytelników. Jednocześnie przywiązywali oni wagę do „misyjnego” aspektu pracy bibliotekarza, który powinien nie tylko odpowiadać na potrzeby czytelników, ale również starać się poszerzać ich horyzonty. Prowadzący warsztaty zwracali też uwagę ma fakt, że w dobie cyfrowej ludzie stają się coraz bardziej odizolowani od siebie nawzajem. Nowoczesna biblioteka powinna odpowiadać na ten problem, stając się także miejscem spotkań.

Uczestnicy konferencji zostali także oprowadzeni po Mediatece 800-lecia w Piotrkowie Trybunalskim. Dla bibliotekarzy podobna inicjatywa była oczywiście czymś więcej niż tylko zwiedzaniem ciekawego, nowoczesnego obiektu. Stała się raczej okazją do przyjrzenia się z bliska działaniu nowoczesnej biblioteki, która jednocześnie pełni rolę wszechstronnej instytucji kultury. Piotrkowską mediatekę od podszewki pokazywała uczestnikom jedna z jej pracowniczek, angażując w prezentację także innych przedstawicieli personelu, którzy odpowiadali na pytania zwiedzających. Uczestników, jako profesjonalistów, żywo interesowały najróżniejsze rozwiązania wprowadzone przez mediatekę w Piotrkowie – od systemu rezerwowania książek, poprzez audiotekę, wystawę figurek do gier RPG czy księgozbiór zabytkowy, aż po szczegóły dotyczące pozyskiwania nowych zbiorów.

Konferencja „Infrastruktura bibliotek: pomysły, realizacje, doświadczenia” jest częścią strategii informacyjnej i upowszechniającej inicjatywy związane z realizacją „Infrastruktury bibliotek 2021-2025”, jednego z działań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Wydarzenie odbywa się w dniach 8-9 grudnia 2022 roku w nowoczesnych wnętrzach Mediateki 800-lecia w Piotrkowie Trybunalskim.

Szczegółowy program wydarzenia dostępny jest TUTAJ.

„Infrastruktura bibliotek” to program działający już od ponad 10 lat. Dzięki niemu udało się wybudować, zmodernizować czy wyposażyć ponad 460 bibliotek w całej Polsce. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 to kolejnych kilkadziesiąt już rozpoczętych projektów i wciąż ponad 80 mln złotych do rozdysponowania w kolejnych naborach wniosków. W najbliższych latach sfinansowane zostaną dzięki nim kolejne działania inwestycyjne w bibliotekach publicznych.

Działanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.