Aktualności

fot. Instytut Książki
08.12.2022

„Dostępność w bibliotece. O czym warto pomyśleć zanim zaczniemy projektować” – wykład

Pierwszy blok prelekcji podczas konferencji „Infrastruktura bibliotek: pomysły, realizacje, doświadczenia” poświęcony został przede wszystkim istotnym kwestiom dostępności i innowacyjności. Otworzyło je wystąpienie pod wiele mówiącym tytułem „Dostępność w bibliotece. O czym warto pomyśleć zanim zaczniemy projektować”.

Wykład miał na celu przybliżenie obecnym na sali bibliotekarzom i samorządowcom podstawowych kwestii dostępności bibliotek dla wszystkich użytkowników i rozwiązań, które tę dostępność umożliwiają. Poprowadził go Jerzy Woźniakiewicz, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, były radny Miasta Krakowa, a także ekspert i trener Stowarzyszenia LABiB, które wspiera środowisko bibliotekarskie.

Woźniakiewicz opowiedział uczestnikom spotkania o tym, co właściwie znaczy dostępność i o jakich grupach ludzi należy pamiętać, modernizując lub budując bibliotekę. Tych grup jest oczywiście wiele – zaczynając od dzieci, poprzez seniorów, a kończąc na ludziach dotkniętych różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Prelegent przekonywał, że o dostępności warto pamiętać od samego początku, choćby dlatego, że zniweluje to potrzebę dokonywania kolejnych modernizacji w niedalekiej przyszłości.

Kolejne wystąpienia podczas pierwszego bloku były poświęcone konkretnym bibliotekom, które – choć zupełnie różne – mogą stanowić wzory do naśladowania dla bibliotek dopiero przygotowujących się do modernizacji. O Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu opowiedziała Anna Gruszecka, jej dyrektorka w latach 2014-2022. O bardzo ważnej dla Infrastruktury bibliotek Bibliotece w Bieczu i wyjątkowej przemianie, której uległa opowiedziała jej dyrektorka Elżbieta Knapik. Z kolei o prężnie działającej Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu opowiedzieli jej dyrektorka Monika Jackowicz-Nowak i burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek.

Konferencja „Infrastruktura bibliotek: pomysły, realizacje, doświadczenia” jest częścią strategii informacyjnej i upowszechniającej inicjatywy związane z realizacją „Infrastruktury bibliotek 2021-2025”, jednego z działań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Wydarzenie odbywa się w dniach 8-9 grudnia 2022 roku w nowoczesnych wnętrzach Mediateki 800-lecia w Piotrkowie Trybunalskim.

„Infrastruktura bibliotek” to program działający już od ponad 10 lat. Dzięki niemu udało się wybudować, zmodernizować czy wyposażyć ponad 460 bibliotek w całej Polsce. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 to kolejnych kilkadziesiąt już rozpoczętych projektów i wciąż ponad 80 mln złotych do rozdysponowania w kolejnych naborach wniosków. W najbliższych latach sfinansowane zostaną dzięki nim kolejne działania inwestycyjne w bibliotekach publicznych.

Działanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.