Aktualności

11.05.2023

Do 20 czerwca można zgłaszać prace do młodzieżowego konkursu literackiego Lipa 2023

20 czerwca minie termin zgłaszania prac do młodzieżowego konkursu literackiego Lipa 2023. Spośród napisanych przez dzieci i młodzież wierszy, utworów prozatorskich i dramatów jury wybierze 60 najlepszych prac, które zostaną wydrukowane w pokonkursowej antologii.

Organizowana od 1983 roku Lipa to najstarszy w Polsce przegląd dziecięcej i młodzieżowej twórczości literackiej, który od 27 lat ma również wymiar ogólnopolski. Co roku, spośród nawet ok. 1,5 tys. prac, jurorzy pod przewodnictwem poety i prozaika Tomasza Jastruna wybierają najlepsze utwory – dotąd było ich 100, w obecnej edycji – 60. Ich autorami są uczniowie szkół podstawowych i średnich z całej Polski.

„Dzisiaj, gdy znikają literackie pisma, gdy poezja i proza mają coraz mniej miejsca w życiu, a literackie talenty nie mają gdzie się rozwijać, Lipa ma ogromne znaczenie gdy chodzi o podtrzymanie literackich tradycji w Polsce; Lipa inspiruje i zachęca młodych ludzi do zajmowania się sztuką” – ocenia przewodniczący jury Tomasz Jastrun.

Jego zdaniem, nie przypadkiem w konkursie przeważają dzieci z małych miasteczek, a często także wsi. „Pan Bóg sieje talentami po całej Polsce i nie wybiera miejsc - a tym właśnie dzieciom z małych ośrodków zwykle najtrudniej ocalić własną wrażliwość i swój talent. Spotkanie w Bielsku-Białej daje im nadzieję i siłę” – wyjaśnił literat.

Organizatorem dorocznego przeglądu jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Złote Łany” w Bielsku-Białej i działające przy niej Spółdzielcze Centrum Kultury Best, a patronat nad konkursem objął prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i publiczna prezentacja nagrodzonych utworów, połączone z panelem dyskusyjnym i warsztatami literackimi prowadzonymi przez jurorów, zaplanowano na 20 października w Bielsku-Białej.

„Forma podsumowania przeglądu w Spółdzielczym Centrum Kultury Best, uroczyste wręczanie nagród, spotkania, warsztaty literackie, występy artystyczne, w końcu wydanie zbioru nagrodzonych utworów w formie książki – to wszystko staje się dla młodych ludzi wielką artystyczną przygodą i często określa na zawsze ich stosunek do świata” – uważa Tomasz Jastrun.

Zaznaczył, że Lipa, choć ma charakter konkursu o zasięgu ogólnopolskim, „na szczęście nie stosuje miar sportowych” – dotąd było aż sto równorzędnych nagród, w tym roku, ze względu na wzrost kosztów, będzie sześćdziesiąt. „Tak powinno być tam, gdzie mamy do czynienia z dziećmi - mało odpornymi na porażkę, i ze sztuką – z natury niewymierną” – wskazał przewodniczący jury, tłumacząc, dlaczego nagrody w konkursie mają równorzędny charakter.

W ocenie wielokrotnego laureata Lipy, dramaturga Artura Pałygi, dla młodych ludzi chcących pisać, udział w konkursie Lipa oznacza mobilizację, a zarazem możliwość konfrontacji z innymi piszącymi.

„Każda taka informacja jest pożyteczna, pouczająca; powoduje ruch myśli i wyrywa z ciszy szuflady, choć oczywiście naraża na niebezpieczeństwo odrzucenia. To było bardzo, bardzo ważne, zobaczyć, że mój tekst został wybrany do publikacji i wydrukowany. Nie zgadzam się z opiniami, że jeśli ktoś ma pisać, to będzie pisał bez względu na wszystko. Lipa daje poczucie sensu temu całemu pisaniu, wskazuje, co dobre, co złe, nadaje wartość, daje dobry początek. Jest przygotowaniem do czegoś, co się ma szanse narodzić” – powiedział Pałyga

Termin zgłaszania prac konkursowych wyznaczono na 20 czerwca. Każdy uczestnik może przesłać sześć utworów literackich. Mogą to być wiersze, utwory prozatorskie i dramaty o dowolnej tematyce. W przypadku prozy i dramatów objętość prac ograniczona jest do pięciu stron tzw. znormalizowanego maszynopisu (9 tys. znaków). Teksty nie mogą być wcześniej publikowane.

Prace można przesyłać listownie lub pocztą elektroniczną na adres zgloszenia@lipa.sckbest.pl. W konkursie mogą wziąć udział także dorośli laureaci Lipy z lat minionych, którzy będą klasyfikowani w osobnej kategorii. Wyniki zostaną ogłoszone w początkach września, a galę finałową zaplanowano na październik. Szczegóły konkursu dostępne są na stronie internetowej http://sckbest.pl/konkursy/przeglad-lipa/regulamin-2023/.

źródło: PAP

Udostępnianie informacji PAP - klauzula informacyjna