Aktualności

fot. Facebook / Brama Grodzka (Grodzka Gate)
15.02.2023

Czytanie „Poematu o mieście Lublinie” na 120. rocznicę urodzin Józefa Czechowicza

Do 15 marca można nagrać odczytany przez siebie fragment „Poematu o mieście Lublinie” Józefa Czechowicza w ramach specjalnej akcji z okazji 120. rocznicy urodzin lubelskiego poety. Następnie wszystkie interpretacje zostaną zaprezentowane na stronie internetowej.

Weronika Rechul z Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie przypomniała, że co roku 15. marca świętowane są urodziny Józefa Czechowicza, jednego z najwybitniejszych lubelskich poetów. „Podczas spotkania w ośrodku odczytywany był tradycyjnie »Poemat o mieście Lublinie« przez różne osoby, najczęściej zasłużone i znane. W tym roku będzie to wyjątkowa edycja, albowiem będziemy obchodzić 120. urodziny poety” – poinformowała, zapraszając do akcji nazwanej „Nie tylko poeci czytają Poemat”.

Aby wziąć w niej udział należy odczytany przez siebie wybrany fragment „Poematu…” przesłać na adres weronika.rechul@tnn.lublin.pl w formie pliku dźwiękowego z dopiskiem zawierającym imię, nazwisko, zawód. „Wszystkie interpretacje zostaną opublikowane na stronie internetowej wraz z nagraniami z poprzednich lat. Nagrania można wysyłać do 15 marca” – uzupełniła Weronika Rechul.

Przy okazji poprzednich, okrągłych rocznic (tzn. 100. i 110.) urodzin poety zostały wydane specjalne płyty, na których współcześni polscy poeci nagrali czytane przez siebie fragmenty „Poematu…”. Wśród czytający byli m.in. Wisława Szymborska, Czesław Miłosz czy ks. Jan Twardowski.

Józef Czechowicz zaliczany jest do najwybitniejszych poetów okresu dwudziestolecia międzywojennego. Urodził się 15 marca 1903 roku, w suterenie nieistniejącej już kamienicy przy ul. Kapucyńskiej 3 w centrum Lublina. Był nauczycielem, bibliofilem, wydawcą, dziennikarzem, animatorem lubelskiego środowiska kulturalnego. W jego poezji sielankowe opisy wsi i prowincji w miarę zbliżania się wojny ustępowały elementom katastrofizmu. Najsłynniejsze tomiki poetyckie Czechowicza to „Kamień” (1927), „Ballada z tamtej strony” (1932), „Nic więcej” (1936), „Nuta człowiecza” (1939).

Jego „Poemat o mieście Lublinie”, który jest poetyckim zapisem nocnego spaceru po ulicach miasta, powstał w 1934 roku jako słuchowisko radiowe. Poeta zginął podczas bombardowania Lublina 9 września 1939 roku – miał wtedy 36 lat. Niemiecka bomba trafiła w kamienicę, w której był u fryzjera.

źródło: Gabriela Bogaczyk, PAP

Udostępnianie informacji PAP - klauzula informacyjna