Aktualności

30.06.2020
Tagi: Akcent

Czterdziestolecie „Akcentu”

Dziś o godzinie 17.00 w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie odbędzie się spotkanie jubileuszowe z okazji czterdziestolecia istnienia „Akcentu”, czasopisma, którego wydawcą od 2010 roku jest Instytut Książki.

„Akcent” jest czasopismem niezależnym, utrzymuje się z dotacji budżetowych oraz dobrowolnych wpłat. Wydawany początkowo jako almanach, po Sierpniu 1980 został zalegalizowany jako czasopismo poświęcone literaturze, sztukom plastycznym i naukom humanistycznym. W latach osiemdziesiątych na skutek restrykcji politycznych był dwukrotnie zawieszany, ale środowisku artystycznemu udawało się odzyskać tytuł w niezmienionej postaci.

Pismo analizuje procesy kulturowe, jakie zachodzą na pograniczu narodowości. Pismo zainicjowało poważne zainteresowanie tym tematem przed wieloma laty, kiedy był on jeszcze zakazany przez PRLowską cenzurę.

„Akcent” był nazywany „domem najwybitniejszych śpiewających poetów” – publikowano tu utwory W. Młynarskiego oraz wysokiej próby przekłady piosenek G. Brassensa, J. Brela, B. Okudżawy, W. Wysockiego, a w ostatnich latach Jana Kondraka, Basi Stępniak-Wilk, Marka Andrzejewskiego, Marcina Różyckiego, Wojciecha Waglewskiego. W „Akcencie” debiutowało wielu młodych autorów, których nazwiska stały się głośne, m.in. P. Szewc (Akcent nr 2/1980), E. Ostrowska (Akcent nr 2/1980), M. Świetlicki (Akcent nr 1/1988), A. Niewiadomski (Akcent nr 2/1988), E. Tkaczyszyn-Dycki (Akcent nr 4/1989), A. Goławska (Akcent nr4/2002).

Czasopismo ma także znaczący udział w popularyzacji literatury polskiej tworzonej na obczyźnie – już w latach 80. prezentowano twórczość pisarzy emigracyjnych i jej kompetentne omówienia.

„Akcent” prezentował pierwsze polskie przekłady „Spotkania w Telgte” G. Grassa, „Pomalowanego ptaka” J. Kosińskiego, „Cementowego ogrodu” I. McEwana, „Szatańskich wersetów” S. Rushdiego, opowiadań I. B. Singera.

Co pewien czas „Akcent” publikuje blok tekstów poświęconych jednemu tematowi, problemowi czy osobie, np.: „Dziecko i świat”, „Samobójcy i inni”, „Gra – temat i metoda”, „Chłopi – twórcy kultury”, „Powstanie warszawskie”, „Węgrzy i o Węgrach”, „Erotyka w literaturze”, „Komizm, humor i groteska w kulturze Europy”, „Polscy Amerykanie”, „Karol Wojtyła – poeta, dramaturg, filozof”, „Czytanie Ukrainy”.

„Akcent” gościł na swych łamach m.in. Tadeusza Chabrowskiego, Karla Dedeciusa, Michała Głowińskiego, Ryszarda Kapuścińskiego, Tadeusza Konwickiego, Istvana Kovacsa, Jacka Łukasiewicza, Leszka Mądzika, Danutę Mostwin, Wiesława Myśliwskiego, Wacława Oszajcę, Piotra Sommera, Andrzeja Sosnowskiego, Sergiusza Sternę-Wachowiaka, Jerzego Święcha, Bolesława Taborskiego, abp Józefa Życińskiego, Jacka Dehnela, Annę Frajlich, Pawła Huelle.

Redaktorem naczelnym czasopisma – obecnie kwartalnika – jest od samego początku jego istnienia Bogusław Wróblewski.

Patronat honorowy: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński, Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, Prezydent Miasta Lublin dr Krzysztof Żuk

Wydarzenie zrealizowane dzięki wsparciu: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Urzędu Miasta Lublin, Instytutu Książki