Aktualności

11.06.2024

Biblioteka Narodowa ogłosiła kolejny nabór wniosków w ramach Priorytetu 1. NPRCz 2.0

11 czerwca, czyli w dniu dzisiejszym, rozpoczyna się kolejny nabór wniosków do konkursu Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych w ramach Priorytetu 1. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

Za Priorytet 1. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 odpowiada Biblioteka Narodowa. Instytucja poinformowała, że Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Hanna Wróblewska zatwierdziła uaktualnione Kryteria i zasady rozdziału dotacji w 2024 roku Priorytetu 1. Kierunku interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025.

Dzięki umożliwieniu zakupu i zdalnego dostępu do nowości wydawniczych oferta bibliotek publicznych, które uzyskają dofinansowanie zostanie wzbogacona zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami czytelników. Za sprawą usług zdalnego dostępu do książek w formie e-booków, audiobooków i synchrobooków, użytkownicy będą mogli skorzystać z usług swojej biblioteki o każdej porze.

Nabór wniosków do konkursu w 2024 roku rozpoczął się 11 czerwca 2024 roku i zakończy 24 czerwca 2024 roku.

***

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025 to największy i jeden z najważniejszych programów wieloletnich Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest realizowany we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki, Biblioteką Narodową, Instytutem Książki oraz Narodowym Centrum Kultury.

NPRCz 2.0 obejmuje cztery priorytetowe obszary wsparcia:

  • Priorytet 1 - Poprawa oferty bibliotek publicznych,
  • Priorytet 2 - Inwestycja w infrastrukturę bibliotek publicznych, 
  • Priorytet 3 - Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych,
  • Priorytet 4 - Program dotacyjny dla bibliotek, promocja czytelnictwa.