Aktualności

16.11.2022
Tagi: badanie

Badanie KIM: kobiety częściej niż mężczyźni czytają książki

Z najnowszych danych Krajowego Instytutu Mediów wynika, że 41,4 proc. Polaków czyta książki. „W wolnym czasie książki czyta blisko połowa kobiet – 49,4 proc. i jedna trzecia mężczyzn - 32,7 proc.” – czytamy w informacji przesłanej PAP.

Krajowy Instytut Mediów w Badaniu Założycielskim zapytał Polaków m.in. o to jak spędzają czas wolny. „Czytanie książek w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie zadeklarowało 55,8 proc. osób z grupy wiekowej 16-29 lat. W każdej kolejnej grupie wiekowej odsetek ten jest niższy: 42,6 proc. dla osób w wieku 30-49 lat, 36,5 proc. dla mających 50-64 lata i wreszcie 33,4 proc. dla osób w wieku 65 lat i więcej” - wyjaśniono.

Wśród osób z wyższym wykształceniem wskaźnik czytelnictwa wynosi 67,4 proc. Z kolei w grupie osób z wykształceniem średnim czytanie książek deklaruje 31,4 proc., a w grupie osób z wykształceniem zawodowym - 23,7 proc..

Z badania wynika także, że najchętniej po książki w czasie wolnym sięgają mieszkańcy dużych miast, tych powyżej 200 tys. mieszkańców (55,5 proc. czytających), natomiast najrzadziej mieszkańcy wsi (32,8 proc.).

„Po książki chętniej sięgają osoby, które nie mają w gospodarstwie domowym telewizora - 55,7 proc., w grupie osób posiadających telewizor odsetek czytających wynosi 40,8 proc. Odwrotną relację zaobserwowano wśród radiosłuchaczy. W grupie słuchających radia książki czyta 43,3 proc. osób, w grupie osób niesłuchających radia, wskaźnik czytelnictwa wynosi 29 proc.” - napisano w przesłanej informacji.

Wyjaśniono także, że „powyższe wyniki mówią o czytelnictwie zarówno książek w wersji papierowej jak i elektronicznej”.

Dane pochodzą z Badania Założycielskiego, które zostało przeprowadzone w okresie styczeń-czerwiec 2022 i objęło reprezentatywną próbę 16 007 osób w wieku 16+.

Badanie Założycielskie, realizowane przez Krajowy Instytut Mediów, jest podstawowym populacyjnym badaniem konsumpcji mediów w Polsce.

źródło: PAP, Anna Kruszyńska

Udostępnianie informacji PAP - klauzula informacyjna