Aktualności

grafika informacyjna
28.08.2023

Akcja Podaruj wiersz

Fundacja im. Zbigniewa Herberta wraz z Biblioteką Narodową w Warszawie pragnie zaprosić biblioteki do wzięcia udziału w ogólnopolskiej akcji społecznej „Podaruj wiersz”, której tegoroczna edycja trwa od 1 sierpnia do 30 grudnia. Organizatorzy chcą zaprosić osoby biorące udział w akcji do odręcznego przepisania wybranego przez siebie wiersza (nie musi to być wiersz Zbigniewa Herberta) i ofiarowania go komuś, dla kogo to może być ważne.

Zbigniew Herbert pisał listy-wiersze do przyjaciół, do ważnych dla niego artystów, do osób, które cenił (niektóre z tych listów znalazły się następnie w książkach poety i należą do najprzenikliwszych i najmocniej poruszających jego utworów). Ten gest pisarza – gest ofiarowania komuś autografu wiersza – jest inspiracją dla akcji.

Akcja „Podaruj wiersz” ma budować sieć międzyludzkich (międzypokoleniowych) relacji, których osnową jest słowo – znaczące, niosące sens, dające oparcie. Tak pomyślana akcja ma swój głęboko ludzki wymiar (odwołujący się do wartości poezji jako „słowa właściwie użytego”, do aktu pogłębionej, odpowiedzialnej lektury, do gestu ofiarowania czegoś cennego), ale jest też po ludzku prosta – jak wyciągnięcie do kogoś ręki, jak podanie dłoni.

Działania, do których zapraszają organizatorzy, sprowadzają się do czterech kroków: 

  1. sięgnięcie po zbiór wierszy (w domu lub w bibliotece), 
  2. wybranie jednego z nich, 
  3. odręczne przepisanie wybranego wiersza na przygotowanej przez nas karcie papeterii, 
  4. podarowanie go komuś. 

Ta prosta sekwencja wdraża uczestników akcji w pogłębioną, angażującą lekturę, skłania ich do uważnego wybrania wiersza i wzięcia odpowiedzialności za swój wybór. Sprawia też, że czytanie zostaje przedłużone w akcie przepisania wiersza i – następnie – ofiarowania go komuś konkretnemu, a to z kolei dyskretnie akcentuje wartość (dar) zarówno poezji, jak i takiej lektury, która nie kończy się wraz z ostatnią kropką, ale przekłada się na działanie w sferze najbardziej fundamentalnych relacji międzyludzkich (podarowanie innym – potrzebującym, opuszczonym – swojego czasu, swojej wrażliwości i realnej obecności, której formą jest odręczne przepisanie wiersza, ofiarowanie go i – jeśli trzeba – odczytanie).

Przepisując wiersz, można skorzystać ze specjalnie przygotowanych papeterii „Podaruj wiersz” z rysunkami Zbigniewa Herberta. Na stronie internetowej akcji podarujwiersz.pl znajduje się elektroniczna wersję karty „Podaruj wiersz”, którą można pobrać i samodzielnie wydrukować.

Biblioteki biorące udział w akcji mogą zwrócić się do Fundacji o przesłanie kart. Będą one dostarczone bezpłatnie.

Przebieg akcji „Podaruj wiersz” będzie relacjonowany w sieci, na podarujwiersz.pl i poprzez fanpage Fundacji na Facebooku (@Herbert.Pan.Cogito).