Aktualności

09.03.2020

97 książek zgłoszono do Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego

Dziewięćdziesiąt siedem książek dla dzieci, które ukazały się w ubiegłym roku, zostało zgłoszonych przez wydawnictwa do 27. Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego, organizowanej przez bibliotekę miejską w Oświęcimiu - podała wicedyrektor instytucji Mariola Talewicz.

„Rozstrzygnięcie tegorocznej edycji, która przebiega pod hasłem »Świat Koziołka«, nastąpi w październiku. Podczas gali w oświęcimskiej bibliotece zwanej Galerią Książki laureat otrzyma statuetkę przedstawiającą stworzoną przez Kornela Makuszyńskiego postać Koziołka Matołka, a także nagrodę pieniężną” - powiedziała Talewicz.

Celem konkursu jest ułatwienie rodzicom i opiekunom dzieci w wieku od 7 do 12 lat odnalezienie się w świecie literatury; wskazanie książek, które nie tylko ukazują kolorowy świat wyobraźni, ale też pozwalają poznać prawdy życiowe i uczą rozwiązywania trudnych problemów.

Mariola Talewicz podkreśliła, że szczególnie cenne są książki pisane w konwencji, którą stosował Kornel Makuszyński. Jego utwory bawiły, rozśmieszały, ale obecny był w nich morał.

Na tę edycję konkursu napłynęło nieco więcej książek niż w ub.r. Wówczas jury otrzymało ich do oceny ponad 80.

Jury konkursu, złożone m.in. z pracowników naukowych i bibliotekarzy zajmujących się literaturą dla dzieci, wybierze wkrótce spośród nadesłanych propozycji dziesięciu finalistów, a później - laureatów głównych nagród.

Ogólnopolską Nagrodę Literacką im. Kornela Makuszyńskiego ustanowiły w 1994 roku Fundacja „Książka dla Dziecka” oraz kwartalnik Guliwer. Od 2004 roku przyznaje ją oświęcimska biblioteka miejska. W ubiegłym roku główna nagroda przypadła książce Antoniny Kasprzak „Wiłka smocza dziewczynka”, która ukazała się nakładem wydawnictwa BIS.

Oświęcimska biblioteka miejska zwana „Galerią Książki” od 2011 roku to jedna z najnowocześniejszych placówek w Polsce.

[źródło: PAP, Marek Szafrański]